საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა გამოსაცემად ამზადებს საბიბლიოთეკო საქმის სამეცნიერო-მეთოდურ და ბიბლიოგრაფიულ საძიებლებს. ამ გამოცემების ძირითადი მიზანია ქვეყნის ყველა ტიპისა და უწყების ბიბლიოთეკებისათვის ბიბლიოთეკათმცოდნეობის დარგში მეთოდურ-პრაქტიკული და სამეცნიერო-მეთოდური დახმარების გაწევა.


საბიბლიოთეკო მეთოდური გამოცემები 

 

IFLA/UNESCO საჯარო ბიბლიოთეკის მანიფესტი
IFLA/UNESCO საჯარო ბიბლიოთეკის მანიფესტი / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა: საბიბლიოთეკო მეცნიერება; 12 გვ. UDC: 027.5(479.22) + 021.89
IFLA/UNESCO სახელმძღვანელო მითითებანი საჯარო ბიბლიოთეკებში მომსახურების განვითარების შესახებ
IFLA/UNESCO სახელმძღვანელო მითითებანი საჯარო ბიბლიოთეკის სამსახურების განვითარების შესახებ / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია; თარგმნა მზია ხოსიტაშვილმა
 IFLA/UNESCO-ს სახელმძღვანელო მითითებები ინტერნეტის შესახებ
IFLA/UNESCO-ს სახელმძღვანელო მითითებები ინტერნეტის შესახებ / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია; თარგმნა მზია ხოსიტაშვილმა; 2010 - 61 გვ. UDC: 004.738.5 
 საავტორო უფლებების დაცვა ბიბლიოთეკაში
საავტორო უფლებების დაცვა ბიბლიოთეკაში / მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ.,2004-30გვ.UDC: 021+347.78; 
 ბიბლიოთეკების როლი სამოქალაქო განათლებაში
ბიბლიოთეკების როლი სამოქალაქო განათლებაში /მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი; რეცენზენტი: ზ. ჭიაბერაშვილი] - თბ., 2003-30გვ. UDC: 021. 
 ბიბლიოთეკა და რელიგიური განათლება
ბიბლიოთეკა და რელიგიური განათლება : მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად /მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2006 -27გვ. - - ბიბლიოგრ.: 26-27. UDC: 021+023+27-47+2(100)+342.731(094.1) 
 ნოვაციური პროცესების მართვა ბიბლიოთეკებში
ინოვაციური პროცესების მართვა ბიბლიოთეკებში : მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბლიოთეკების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბ-კის ბიბლიოთეკათმც. და საბ-კო სტანდარტების ცენტრი ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2004 - 24გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 24. UDC: 021+023 
 საბიბლიოთეკო სამუშაო პროცესების დროის ნორმების დანერგვა საჯარო (მასობრივ ) ბიბლიოთეკებში
საბიბლიოთეკო სამუშაო პროცესების დროის ნორმების დანერგვა საჯარო (მასობრივ ) ბიბლიოთეკებში / მეთოდ.-ინსტრუქც. წერილი ბიბლიოთეკების დასახმარებლად / საქ. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბ-კის ბიბლიოთეკათმც. და საბ-კო სტანდარტების ცენტრი ; [შემდგ.: ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2005 - 15გვ. UDC:021 
 2005-2006 წლების შრომები და შრომების სრული ნუსხა
2005-2006 წლების შრომები და შრომების სრული ნუსხა / თ. ჩხენკელი; [საქ.ბიბლ. - 2005. -N3, - გვ. 65-66; N4 გვ. 6-10; ქართ.ენა და კომპიუტ. ტექნ. IV კონფ. მასალ. - თბ., 2006 - ტექსტ. ქართ. და ინგლ. ენ. - გვ.5-8 ქართ., 26-29 ინგლ. - თბ., 2006 - 53 კომპ. გვ. 
 გვჭირდება თუ არა ეროვნული ბიბლიოგრაფია
გვჭირდება თუ არა ეროვნული ბიბლიოგრაფია?! /ი. გორგიშელი; [რედ.: ზ. აბაშიძე]; საქ. პარლ. ეროვნული ბიბ-კა. - თბ., 2006 - 38 გვ.; 20 სმ. - ISBN 99940 - 67-50-8: ფასი შეთანხმებით, 200 ც. UDC: 01 
 სიტყვათშემოკლებანი ქართულ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებში
სიტყვათშემოკლებანი ქართულ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებში : მეთოდ.-ინსტრუქ. წერილი ბიბ-კების დასახმარებლად.-მე-2 შესწ. და შევს. გამოც. / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კის ბიბმც. და საბიბ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ. ნ. ქავთარაძე ; რედ. გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2012 - 7გვ. UDC: 978-9941-0-4005-4
 არისხის მართვა უნივერსალურ სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში
ხარისხის მართვა უნივერსალურ სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში / ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა., --ბიბლიოგრ: გვ. 23-24. UDC: 021 
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა / ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის., 2007-18გვ. --ბიბლიოგრ: 18. UDC: 021 
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (სახელმძღვანელო მასალა)
საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (სახელმძღვანელო მასალა) / საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა; ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: შემდგენ: მ. კალანდარიშვილი, ნ. ქავთარაძე; რედ: გ. თაყნიაშვილი, ლ. კაცაძე. - თბ. - 2008 - 97 გვ. 
ISBD(G) საერთაშორისო სტანდარტული ზოგადი ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა 
ISBD(G) საერთაშორისო სტანდარტული ზოგადი ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა ( ანოტირებული ტექსტი; გადამუშავებული გამოცემა) / კ.გ.საური; რედ. მარი-ფრანს პლასარი; ინგლისურიდან თარგმნეს:თ. ცხაკაიამ და თ. ჩხენკელმა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია ტომი 6; თბ: ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, 2000. - 47 გვ. 
ISBD(M) მონოგრაფიული გამოცემების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
ISBD(M) მონოგრაფიული გამოცემების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (გადამუშავებული გამოცემა) / საბიბლიოთეკო ასოციაციებისა და დაწესებულებათა საერთაშორისო ფედერაცია (IFLA); ინგლისურიდან თარგმნეს: თ. ცხაკაიამ და თ. ჩხენკელმა; თბ: ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, 2000 - 77 გვ. 
ISBD(A) უძველესი წიგნების (ანტიკვარული წიგნების) საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
ISBD(A) უძველესი წიგნების (ანტიკვარული წიგნების) საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (მეორე შესწორებული გამოცემა) / კ.გ. საურ; რედ. მარი-ფრანს პლასარი; ინგლისურიდან თარგმნა: ა. ჩხენკელმა; საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (IFLA); UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია ტომი 3; თბ: ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, 2000. - 84გვ. 
ISBD(CM) კარტოგრაფიული მასალების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
კარტოგრაფიული მასალების საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (შემოკლებული თარგმანი) / IFLA-ს საყოველთაო ბიბლიოგრაფიული აღრიცხვისა და საერთაშორისო კომპიუტერული კატალოგიზაციის პროგრამა; ინგლისურიდან შემოკლებულად თარგმნა: თ. ჩხენკელმა; 1987. - 43 გვ. 
 CD-ROM - ებზე არსებული ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
CD-ROM - ებზე არსებული ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა (მეთოდური რეკომენდაციები) / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; შემდგენ. ა. ჩხენკელი; თბ., 2002 - 26 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.74) 
საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა ელექტრონული წყაროებისათვის
საერთაშორისო სტანდარტული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა ელექტრონული წყაროებისათვის / კ.გ. საური; რედ. მარი-ფრანს პლასარი; თარგმნა: ი. ღარიბაშვილმა;საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია ტომი 17; საქართველოში ბილიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია, თბ. 2000. - 148 გვ. 
 დაბლინ კორ მეტამონაცემების ელემენტთა სიმრავლე, ვერსია 1.1: საცნობარო აღწერილობა
დაბლინ კორ მეტამონაცემების ელემენტთა სიმრავლე, ვერსია 1.1: საცნობარო აღწერილობა / ინგლისურიდან თარგმნა: თ. ჩხენკელმა;
http://dublincore.org/documents/2004/12/20/dces/ ; 2005. - 11 გვ. 
 საყოველთაო ფორმატი ავტორიტეტული ჩანაწერებისათვის
საყოველთაო ფორმატი ავტორიტეტული ჩანაწერებისათვის /საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); რედ.მარი-ფრანს პლასარი; ინგლისურიდან თარგმნეს: თ. ჩხენკელმა და გ. ბახიამ; UBCIM-ის გამოცემები - ახალი სერია, ტომი 2; ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, თბ. 2000. - 84 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.74) 
 ISBD(NBM) არაწიგნადი მასალების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი
ISBD(NBM) არაწიგნადი მასალების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი (გადამუშავებული გამოცემა) / საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); ინგლისურიდან თარგმნა გ. აფრიდონიძემ; ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, თბ. 2000. - 100 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.44) 
ISBD(S) სერიალური გამოცემების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი
ISBD(S) სერიალური გამოცემების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობის საერთაშორისო სტანდარტი (გადამუშავებული გამოცემა) / საბიბლიოთეკო ასოციაციების და ორგანიზაციების საერთაშორისო ფედერაცია (I F L A ); ინგლისურიდან თარგმნეს: ლ. სულაძემ და მ. ზამბახიძემ; ბიბლიოთეკების ავტომატიზაციის ასოციაცია საქართველოში, თბ. 2000 - 92 გვ. UDC: 025.32:006.44(083.74) 
 MARC 21 ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ფორმატი შინაარსის აღნიშვნის წესებითურთ
MARC 21 ბიბლიოგრაფიული მონაცემების ფორმატი შინაარსის აღნიშვნის წესებითურთ / ინგლისურიდან თარგმნა: თ.ჩხენკელმა; 1999 წლის გამოცემა; შეიცავს შეცდომების გასწორებას (1999 წლის თებერვალი) და №1 განახლებას (2000 წლის ოქტომბერი); თბ. 2001. - 647 გვ. UDC:025.32:006.44(083.74) 
 სამნიშნა საავტორო ტაბულები
სამნიშნა საავტორო ტაბულები / თ. თოთიბაძე; თ. მაჭავარიანი; ე. ხაბურზანია; რედ. გ. გიორგაძე; საქ. სსრ კულტ. სამ., კ. მარქსის სახ. საქ. სსრ სახელმწ. საჯარო ბიბ-კა - მე-2 შესწ. გამოც. - თბ., 1954 : პოლიგრაფკომბინატი "კომუნისტი" - 176 გვ.  
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა : (სახელმძღვ. მასალა)/ საქ. პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბლიოთეკამცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; [შემდგ. მ. კალანდარიშვილი, ნ. ქავთარაძე ; რედ.: გ. თაყნიაშვილი, ლ. კაცაძე] - თბ., 2009 : გამ-ბა "ეროვნ. მწერლობის" სტ. - 117გვ. ISBN 978-9941-0-1314-0 : UDC: 025.32 
  კონტროლის ფუნქცია საბიბლიოთეკო მენეჯმენტში
კონტროლის ფუნქცია საბიბლიოთეკო მენეჯმენტში/ შემდგ. გ. თაყნიაშვილი; რედ. ლ. ზაბახიძე; საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა . - თბ; 2009 - 18 გვ. 
 ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო სკოლებში
ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო სკოლებში / პრაქტიკული სახელმძღვანელო / ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყოფილება: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა; შემდგ.: გ. თაყნიაშვილი, თ. იოსავა; რედ. ა. ლორია. _ თბ., 2010 . _ 56 გვ. ISBN: 978-9941-0-2753-6 : UDC: 027.8 
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სისტემატიზაცია
საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სისტემატიზაცია / გ. თაყნიაშვილი; რედ.: ლ. კაკულია; საქ. პარლ. ეროვნული ბიბ-კა,- თბ., 2010.- 25 გვ. ISBN: 978-9941-0-3059-8 : UDC: 025.4 (07)
ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა

ელექტრონული რესურსების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა : (სახელმძღვანელო მასალა) / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყ-ბა ; შემდგ. ნ. ქავთარაძე ; რედ. გ. თაყნიაშვილი. - თბ., 2012.-36გვ.

მხარეთმცოდნეობითი მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო ბიბლიოთეკაში

მხარეთმცოდნეობითი მუშაობის ორგანიზაცია საჯარო ბიბლიოთეკებში : მეთოდური რეკომენდაციები / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყ-ბა ; შემდგ. ლ. ასლამაზიშვილი ; რედ. გ. თაყნიაშვილი.-თბ., 2012.-32გვ.
საბიბლიოთეკო მარკეტინგი

საბიბლიოთეკო მარკეტინგი / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და საბიბლიოთეკო სტანდარტების განყ-ბა ; შემდგ.: გ. თაყნიაშვილი, თ. იოსავა ; რედ. ლ. ზამბახიძე.-თბ., 2012.-31გვ.
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა : (სახელმძღვ. მასალა)/ საქ. პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ. ბიბ-კა, ბიბლიოთეკამცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; ავტ.: ნ. ქავთარაძე ; [რედ.: გ. თაყნიაშვილი] - თბ., 2010 : გამ-ბა "ეროვნ. მწერლობის" სტ. - 32 გვ. ISBN 978-9941-0-2402-3 : UDC: 025.32
 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების აღრიცხვა, დამუშავება და სისტემატიზაცია: მეთოდურ-ინსტრუქციული წერილი/საქ. პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნ.ბიბ-კა, ბიბმცოდნ. და საბიბლ. სტანდარტების განყ-ბა ; შემდ.: ნ. ქავთარაძე; რედ.: გ. თაყნიაშვილი . - თბ., 2013 - 70 გვ. უფასო

 

 მიმაგრებული დოკუმენტები

 უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია (უაკ-UDC) : შემოკლებული ცხრილები  1349 KB

 საბიბლიოთეკო დოკუმენტების საგნირების მეთოდიკა  60 KB 

 იფლას მანიფესტი ინტერნეტის შესახებ   43 KB 

 საქართველოს სახელმწიფო ბიბლიოთეკებში ორგანიზებული ბეჭდვითი და სხვა სახის მასალების განკარგვის წესი - რეკომენდაციები 95 KB 

 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სახელმწიფო საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკების შინაგანაწესი  40 KB 

 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სახელმწიფო საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკების დებულება  40 KB 

 საქართველოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების ცენტრალური (მთავარი) ბიბლიოთეკების დებულება  20 KB

 საქართველოს მუნიციპალიტეტების ცენტრალური (მთავარი) ბიბლიოთეკის შინაგანაწესი 34 KB