ვაკანსია 2019

ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვაკანტური ადგილები  არ არის.