კონკურსი 2023

 

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

 

 

2023 წლის 6 ნოემბერს გამოცხადებული ღია და შიდა კონკურსის II ეტაპი (გასაუბრება) გაიმართება მიმდინარე წლის 29 და 30 ნოემბერს გასაუბრების გრაფიკის შესაბამისად (მისამართი: ქ. თბილისი, ლადო გუდიაშვილის ქ. 7, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის III კორპუსი).

2023 წლის 6 ნოემბერს გამოცხადებული ღია და შიდა კონკურსის II ეტაპის (გასაუბრება) ჩატარების გრაფიკი

გასაუბრებაზე კონკურსანტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: ადამიანური რესურსების მართვის განყოფიფილება - ტელ:. 297 16 04

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის განცხადება

ვაკანტური თანამდებობები

საკონკურსო თემატიკა

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: ადამიანური რესურსების მართვის განყოფიფილება - ტელ:. 297 16 04