ვაკანსია 2020

ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვაკანსია არ არის.

კონკურსი 2019

კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის ინფორმაციის საძიებო ანალიზისა და ეროვნული რუბრიკატორის განყოფილების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელად 2019 წლის 27 ნოემბერს გამოცხადებული დახურული კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება გაიმართება 2019 წლის 19 დეკემბერს 11 საათზე. 

მისამართი: ქ. თბილისი, ლადო გუდიაშვილის ქუჩა N7, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მესამე კორპუსი.

კონკურსანტებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ადამიანური რესურსების მართვის განყოფიფილებას - ტელ:. 297 16 02 (123) ან  297 16 02 (124).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

საკონკურსო კომისიის განცხადება

ვაკანსიები

კონკურსის პროგრამა

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი

საკანონმდებლო აქტები:

საქართველოს კანონი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ
საქართველოს კანონი საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ
საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის დებულება
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ