ვაკანსია 2022

ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვაკანსია არ არის.