შენ სისხლო ჩემო... : [კრებული]
 27/02/2020

მუხრან მაჭავარიანს ძიებისა და ცდების გზა არ გაუვლია. მან პირველი ნაბიჯიდანვე , ერთბაშად მოხაზა თავისი პოეტური სახე. მხოლოდ ხალას, ბუნებრივ პოეტურ ტალანტს შეიძლება დაჰყვეს ასეთი ბედნიერი დებიუტისა და პრინციპული სწრაფვის უნარი. მუხრან მაჭავარიანის პოეზია სინამდვილით სულდგმულობს და სინამდვილესვე უბრუნებს თავის პოეტურ სულს..