ავტოგრაფიანი წიგნების გამოფენა
 24/04/2019

ექვთიმე თაყაიშვილის მინაწერი საკუთარ წიგნზე, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია დაცული.23 აპრილს, წიგნის საერთაშორისო დღეს, ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ქართველოლოგიის ფონდში დაცული ავტოგრაფიანი წიგნები გამოიფინა.