The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები

დახმარება

როგორ წავიკითხოთ დოკუმენტი

მას შემდეგ რაც თქვენს წინაშე გაიხსნება დოკუმენტი, მარცხენა ზედა მხარეს დაინახავთ დოკუმენტის სათაურს, ხოლო მარჯვენა მხარეს დოკუმენტის ყდას (არსებობის შემთხვევაში) ზოგ დოკუმენტს თან ახლავს სარჩევი, ხოლო ზოგიერთის შემთხვევაში მოცემულია გვერდის ნომრები, რომელთაც თან ახლავს სხვა, წინა ან მომდევნო, გვერდებზე გადასასვლელი ღილაკები რაც შეეხება სარჩევს, მიმდინარე სექციის სათაური გამოყოფილია მსხვილი ტექსტით. სარჩევი არის განშლადი და აკეცვადი - ასაკეცად დააჭირეთ მინუს ნიშანს, ხოლო სარჩევის გამოსაჩენად პლუს ნიშანს, გარდა ამისა ასევე შესაძლებელია სარჩევის მარკვენა მხარეს დამაგრება. ამისთვის უნდა მონიშნოთ პატარა ყუთი სარჩევის ხატულას გვერდით.

უშუალოდ სარჩევის ელემენტების დასწყსში მოთვსებულია დოკუმენტის გაშლის ან აკეცვის ღილაკები. დოკუმენტის გაშლაზე დაჭერით, ვებ-გვერდზე გამოჩნდება (ჩაიშლება) მთლიანი დოკუმენტი. ხოლო დოკუმენტის აკეცვაზე დაჭერით, დოკუმენტი აიკეცება და გვერდის ცენტრალურ ნაწილზე დარჩება პლუს ნიშნიანი სარჩევი.
გახსენი ეს წიგნის თარო
გადადი წინა/მომდევნო სექციაში

როგორ ვაწარმოოთ ძიება

საძიებო ველიდან სასურველი ინფორმაციის მოსაძებნად და მოთხოვნის სტრიქონის შესდაგენად გადადგით შემდეგი ნაბიჯები:

  1. განსაზღვრეთ თუ რისი მოძებნა გსურთ
  2. ჩაწერეთ საძიებო სიტყვები ძიების ველში
  3. დააწკაპუნეთძიების ღილაკს

მარტივი ძიების გარდა, ასევე არსებობს გაუმჯობესებული ძიების ვარიანტები რომლებიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ძიების სიღრმე, მოიძებნოს ყველა ან ზოგიერთი სიტყვა, დალაგდეს შედეგები გარკველი რანჟირებით, მოიძებნოს სიტყვა ან ფრაზა სხვადასხვა ინდექსის (მეტადატის) მიხედვით

Search Terms

Whatever you type into the query box is interpreted as a list of words or phrases called "search terms." A term is a single word containing only letters and digits, or a phrase consisting of a sequence of words enclosed in double quotes ("..."). Terms are separated by white spaces. If any other characters such as punctuation appear, they serve to separate terms just as though they were spaces. And then they are ignored. You can't search for words that include punctuation.

For example, the query

will be treated the same as

Query type

There are two different kinds of query.

Use as many search terms as you like--a whole sentence, or even a whole paragraph. If you specify only one term, documents will be ordered by its frequency of occurrence.

Scope of queries

In most collections you are given a choice of different indexes to search. For example, there might be author or title indexes. Or there might be chapter or paragraph indexes. Generally, the full matching document is returned regardless of which index you search.

If documents are books, they will be opened at the appropriate place.

Changing your preferences

When you click the PREFERENCES button at the top of the page you will be able to change some features of the interface to suit your own requirements.

Collection preferences

Some collections comprise several subcollections, which can be searched independently or together, as one unit. If so, you can select which subcollections to include in your searches on the Preferences page.

Language preferences

Each collection has a default presentation language, but you can switch to a different language if you like. You can also alter the encoding scheme used by Greenstone for output to the browser -- the software chooses sensible defaults, but with some browsers it may be necessary to switch to a different encoding scheme to ensure correct character display. All collections allow you to switch from the standard graphical interface format to a textual one. This is particularly useful for visually impaired users who use large screen fonts or speech synthesizers for output.

Presentation preferences

Depending on the particular collection, there may be several options you can set that control the presentation.

Collections of Web pages allow you to suppress the Greenstone navigation bar at the top of each document page, so that once you have done a search you land at the exact Web page that matches without any Greenstone header. To do another search you will have to use your browser's "back" button. These collections also allow you to suppress Greenstone's warning message when you click a link that takes you out of the digital library collection and on to the Web itself. And in some Web collections you can control whether the links on the search results page take you straight to the actual URL in question, rather than to the digital library's copy of the page.

Search preferences

You can switch to an "advanced" query mode which allows you to combine terms using & (for "and"), | (for "or"), and ! (for "not"), using parentheses for grouping if desired. This allows you to specify more precise queries.

It is possible to get a large query box, so that you can easily do paragraph-sized searching. It is surprisingly quick to search for large amounts of text.

You can turn on the search history feature, which shows you your last few queries. This makes it easy to repeat slightly modified versions of previous queries.

Finally, you can control the number of hits returned, and the number presented on each screenful.