საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

ივერია

თბილისი, 1886-1906
საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველდღიური
რედაქტორი:ილია ჭავჭავაძე (1886-1901 4/XII); ალექსანდრე სარაჯიშვილი (1901 5/XII - 1903 20/VII); გრიგოლ ყიფშიძე (1903 20/VII - 1905); ფილიპე გოგიჩაიშვილი(1905-1906)
გამომცემლობა:ილია ჭავჭავაძე
ენა:ქართული
შეცვალა:ივერია (1877-1878)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

ივერია. საპოლიტიკო და სალიტერატურო ყოველდღიური გაზეთი. [ჟურნალ "ივერიის" 1877-1885 გაგრძელება]. ტფილისი. 1886-1906.

რედაქტორები: ილია ჭავჭავაძე (1886-1901 4/XII); ალექსანდრე სარაჯიშვილი (1901 5/XII - 1903 20/VII); გრიგოლ ყიფშიძე (1903

20/VII - 1905); ფილიპე გოგიჩაიშვილი (1905-1906). გამომცემელნი: ილია ჭავჭავაძე (1886-1902); ალ. სარაჯიშვილი (1902-1905);

პავლე თუმანიშვილი (1905-1906). (სტამბა 1886 წ. ე. ხელაძისა, გ. მელიქიშვილისა, "Кавказское Обозрение"-სი (Н.Френкель); 1888

წ. - მიხელსონისა; 24/IV-დან Н. Френкель-ისა, 25/V - გ. მესხისა; 1890 წ. 25/V - 1891 16/V გ. შარაძისა; 1891 16/V-5/VIII ექ.

ხელაძისა; 5/VIII - 16/XII - ჩარკვიანისა; 16/XII - 1900 7/III - ე. ხელაძისა; 1900 7/III - 5/VIII - ა. ხუდავერდოვისა; 1900 5/VIII -

1903 15/VIII სტამბა "უტენბერგი"; 1903 15/VIII - 1905 14/I ე/. ხელაძისა; 1905 14/I - "შრომა".

გაზეთმა "ივერიამ" 1905 წელს გამოსცა სამხატვრო-სალიტერატურო დამატება "ივერიის ბიბლიოთეკის" სახელწოდებით: პრემია N1, 168 გვ.

80; პრემია N2, 142 გვ. პრემია N3, 243 გვ.; პრ. N4, გვ. 188; პრ. N5, 236 გვ.; პრ. N6, 202 გვ.; პრ. N7, გვ. 230; პრ. N8-9, 231 გვ. და

პრ. N10-11, გვ. 183. (შინაარსი ამ "პრემიებისა" იხ. "ქართულ წიგნში", ბიბლიოგრაფია 1629-1920. საქ. წიგნის პალატის გამოცემა.

თბილისი, 1941 წ.).

გაზეთი "ივერია" (1886-1906) და ჟურნალი "ივერია" (1877-1885) ერთად არის ბიბლიოგრაფირებული, იხ. "ქართული ბიბლიოგრაფია"

(Петроградь, 1916 г.). ოღონდ ამ ბიბლიოგრაფიაში აღნუსხულია მხოლოდ საქართველოს მცოდნეობის შინაარსის სტატიები და მასალები

(ენათმეცნიერება, ეთნოგრაფია, გეოგრაფია, არქეოლოგია, ისტორია, ხალხური სიტყვიერება და ძველი მწერლობა).

"ქართულ ჟურნალებისა და კრებულების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის" მე-II ნაკვეთში ბიბლიოგრაფირებულია მხოლოდ "ივერია" -

ჟურნალი (1877-1885); სამაგიეროდ ამ ბიბლიოგრაფიაში "ივერია" - ჟურნალის მასალა მთლიანად არის აღნუსხული.

ლიტერატურა:

1. კარიჭაშვილი, დ. ქართულ პერიოდ. გამოცემების ბიბლიოგრაფ. მიმოხილვა (ჟურნ. "წიგნის მეგობარი", 1925 წ. N1-2, გვ. 107-110).

2. მახარაძე, ფ. თხზულებანი, ტ. IV, გვ. 88. შენიშვნა, "ივერია", ტ. V, შენიშვნები.

3. ლასხიშვილი, გ. მემუარები. გვ. 83-89, 101-108.

4. ინგოროყვა, პ. "ივერიის" ყოველთვიური მიმომხილველი, 1879-1885 (იხ. ილ. ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებული. ტ. VII, გვ. 321-395).

შენიშვნა: ლიტერატურა "ივერიის" შესახებ ყველაზე ვრცლად მოყვანილია ილიასადმი მიძღვნილ ბიბლიოგრაფიულ შრომაში: "ილიას

ბიბლიოგრაფია". 1861-1907. შედგენილი თ. ნაკაშიძის და ნ. კორძაიას მიერ (იხ. საიუბილეო კრებული ილია ჭავჭავაძე (1837-1937).

სტალინის სახელობ. თბილ. უნივერსიტეტის გამოცემა, 1939 წ. გვ. 409-419).

თით. 4 გვ.

1886 N 1 (1/I)-282 (31/XII); 1887 N 1 (1/I)-275 (31/XII); 1888 N 1 (1/I)-276 (31/XII); 1889 N 1 (1/I)-279 (31/XII);

1890 N 1 (1/I)-277 (30/XII); 1891 N 1 (1/I)-277 (31/XII); 1892 N 1 (1/I)-278 (31/XII); 1893 N 1 (1/I)-283 (31/XII);

1894 N 1 (1/I)-277 (31/XII); 1895 N 1 (1/I)-283 (31/XII); 1896 N 1 (1/I)-136 (29/VI); 1897 N 1 (17/I)-271 (31/XII);

1898 N 1 (1/I)-280 (31/XII); 1899 N 1 (1/I)-282 (31/XII); 1900 N 1 (1/I)-284 (31/XII); 1901 N 1 (1/I)-283 (30/XII);

1902 N 1 (1/I)-280 (31/XII); 1903 N 1 (1/I)-280 (31/XII); 1904 N 1 (1/I)-299 (31/XII); 1905 N 1 (1/I)-224 (11/XII);

1906 N 1 (5/III)-26 (27/VII)

 

შეიცავს: 31,522 ერთეულს 152 წლიურ კომპლექტში 11 შენახვის შიფრით (სულ 5,452 ნომერი 21 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 28 Mar 2018 15:59:55