საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Батум

Батуми, 1912-1917
Батумские областные ведомости
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველკვირეული
ენა:რუსული

წლიური კომპლექტები »წლები

ინფორმაცია არ არის
დამატებითი ინფორმაცია -

Батум. Батумские областные ведомости. Еженедельное издание канцелярии Батумского военного губернатора. Батум, 1912-1917 (по 1/ III).

О газете имеются сведения в Кавказском календаре на 1914 и 1917 г. г. Газета, как объявлялось о том в ее проспектах "имела целью всестороннее изучение Батумской области и распространение в обществе верных и точных сведений, как о нынешнем состоянии ее, так и мероприятиях, направленных к ее благоустройству". Газета имела специальный отдел на турецком языке, в котором печатались сведения о событиях текущей жизни, полезные практические советы и т. п.

По существу это было издание типа обычных губернских ведомостей. В нем была официальная часть, печатающая распоряжения правительства и местной власти и казенные объявления и публикации (редактор-помощник военного губернатора) и неофициальная (ред. сначала А. В. Тихомиров, затем С. Гинкул), помещавшая телеграммы СПБургского телегр. агентства и отдельные статьи и очерки, касающиеся Батумского края. Текст газеты на турецком языке имел своей целью внедрить издание среди аджарского населения и распространять среди него идеи преданности царскому правительству.

Отдельные номера газеты сохранились в республиканском архиве Аджарской АР в г. Батуми.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

 

ბათუმი. ბათუმის საოლქო უწყებები. ბათუმის სამხედრო გუბერნატორის კანცელარიის ყოველკვირეული გამოცემა. ბათუმი, 1912-1917 (1/III).
გაზეთის შესახებ ცნობები შესულია 1914 და 1917 წლები „კავკასიის კალენდარი“. გაზეთის მიზანი, როგორც ეს ცხადდებოდა მის პროსპექტებში, იყო „ბათუმის ოლქის ყოველმხრივი შესწავლა და საზოგადოებაში სწორი და ზუსტი ცნობების გავრცელება, როგორც მისი იმჟამინდელი მდგომარეობის, ასევე იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც მისი კეთილმოწყობისკენ იყო მიმართული“. გაზეთს ჰქონდა სპეციალური განყოფილება თურქულ ენაზე, რომელშიც იბეჭდებოდა ცნობები მიმდინარე მოვლენების შესახებ, სასარგებლო პრაქტიკული რჩევები და ა.შ.
თავისი არსით ეს იყო ჩვეულებრივი საგუბერნიო უწყებების ტიპის გამოცემა. მასში იყო ოფიციალური ნაწილი, რომელშიც იბეჭდებოდა მთავრობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებები, სახელმწიფო განცხადებები და პუბლიკაციები (რედაქტორი-გუბერნატორის დამხმარე ს. გინკული). არაოფიციალურ ნაწილში (რედ. თავდაპირველად - ა.ბ. ტიხომიროვი, შემდეგ კი - ს. გინკული) მოთავსებული იყო სანკტ-პეტერბურგის სატელეგრაფო სააგენტოს დეპეშები და ცაკლეული სტატიები და ნარკვევები, რომლებიც ეხებოდა ბათუმის მხარეს. გაზეთში თურქულენოვანი ტექსტების დაბეჭდვის მიზანი იყო აჭარის მოსახლეობაში გამოცემის გავრცელება და მასში მეფის ხელისუფლებისადმი ერთგულების იდეის ჩანერგვა.
გაზეთის ცალკეული ნომრები შემონახულია ბათუმში, აჭარის არ საარქივო სამმართველოში.


Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941


ბათუმი: საოლქო უწყებები. – 1912, 12 სექტ.-1917 [?]. -ბათუმი, ქუთაისის გუბერნია, 1912-1917.
გამოდიოდა 2 ნაწილად: ოფიციალურ და არაოფიციალურ ნაწილებად.
გამოცემის ენა: 1912 წლის 12 სექტ.-დან 1914 წლის 19 ივლისის ჩათვლით - ტექსტის ნაწილი თურქულ ენაზე.

დამატება: დამატებები ცალკეულ ნომრებზეა.

1912, N 1(12 სექტ.)-19 (31 დეკ.); 1913, N 1 (9 იანვ.)-83 (28 დეკ.); 1914, N 1(1 იანვ.)-70(30 დეკ.); 1915, N 1 (20 იანვ.)-25 (29 დეკ.); 1916, N 1 (9 იანვ.) – 26 (29 დეკ.); 1917, N 1 (16 იანვ.)-2 (9 თებ.) (174).Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

შეიცავს: არ არის არცერთი ეგზემპლარი.
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 25 Apr 2018 17:03:02