საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Новое обозрение

Тбилиси, 1884-1906
Ежедневная политическая, общественная и литературная газета
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური; ხელოვნება და კულტურა
პერიოდულობა:ყოველდღიური
რედაქტორი:О.А. Николадзе; Н.Я. Николадзе; М.А. Успенский; Г. Туманов; В. Туманов
გამომცემლობა:А.В. Степанов; К.М. Туманов
დაბეჭდილია:Типография К.П. Козловского
ფიზიკური აღწერა:4 с.
ენა:რუსული
შეიცვალა:Кавказская мысль (1906)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Новое обозрение: Ежедневная политическая, общественная и литературная газета. Тифлис, 1884 - 1906.

1884, 1 янв - 1906, 17 марта.

Основана прис. Поверенным А. В. Степановым (бывшим до того редактором, издававшегося в Тбилиси еженедельника "Юридическое обозрение"), который и был редактором-издателем газеты до 1 июля 1887 г. С этого времени "Новое обозрение" переходит к 0. А. Николадзе (вследствие болезни Степанова), которая являлась издательницей газеты, а редактором был приглашен М. А. Успенский. Деятельное участие в газете принимал Н. Я. Николадзе (муж издательницы, известный общественный деятель Грузии, впоследствии городской голова г. Поти). С 1 июля 1891 г. издание перешло к кн. К. М. Туманову, причем редактором газеты были его братья-общественные деятели Тбилиси Г. и В. Тумановы. С самого своего основания "Новое обозрение" особенное внимание уделяло вопросам деятельности местных общественных учреждений и местного самоуправления и являлось прогрессивным органом, сгруппировав вокруг себя умеренно-прогрессивные элементы, преимущественно армянской буржуазии. В 1903 г. газета была приостановлена правительством за "вредное" направление. Возобновилось изданием с 15 января 1904 г. под редакторством прис. пов. Калантарова, но просуществовала немного более года и была закрыта администрацией. В 1906 г. газета пробовала возобновить выход в свет. Публикации о возобновлении издания, но под редакцией Н. Немировича-Данченко встречаются в тбилисских газетах 1906 г., но выходила ли она в действительности, установить не удалось. (Кавказский календарь за 1908-1909 г. г., перечисляя издававшиеся в Тбилиси газеты в 1906 г., о "Новом обозрении" умалчивает).

В 1904 г. по случаю исполнившегося двадцатилетия "Нового обозрения" редакция газеты издала памятную книжку " К 20-летию издания газеты "Новое обозрение" (1884-1903 г.). Составитель ее Г. М. Туманов, после краткой истории газеты дает систематический указатель всех статей, напечатанных в "Н. о." за указанный период времени.

Библиографические сведения о газете имеются в книжке Кипшидзе -"Периодическая печать на Кавказе". Тифлис, 1901 г., а также в Кавказ. календаре за 1895 г.

В  библиотеке ТГУ имеются неполные комплекты газеты.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

С 21 марта 1906 изд. газ. "Кавказская мысль" (см. ).

Указ.: к 1897.
Прил.: к отд. номерам.

1884 N 1 (1 янв.) - 350 (31 дек.); 1885 N 351 (1 янв.) - 698 (31 дек.); 1886 N 699 (1 янв.) - 1046 (31 дек.); 1887 N 1047 (1 янв.) - 1392 (31 дек.); 1888 N 1393 (1 янв.) - 1735 (31 дек.); 1889 N 1736 (1 янв.) - 2077 (31 дек.); 1890 N 2078 (1 янв.) - 2418 (31 дек.); 1891 N 2419 (1 янв.) - 2759 (31 дек.); 1892 N 2760 (1 янв.) - 3101 (31 дек.); 1893 N 3102 (1 янв.) - 3443 (31 дек.); 1894 N 3444 (1 янв.) - 3782 (31 дек.);1895 N 3783 (1 янв.) - 4123 (31 дек.); 1896 N 4124 (1 янв.) - 4466 (31 дек.) ; 1897 N 4467 (1 янв.) - 4808 (31 дек.); 1898 N 4809 (1 янв.) - 5147 (31 дек.);1899 N 5148 (1 янв.) - 5444 (17 нояб.); 1900 N 5445 (18 авг.) - 5577 (31 дек.); 1901 N 5578 (1 янв.) - 5922 (31 дек.); 1902 N 5923 (1 янв.) - 6268 (31 дек.); 1903 N 6269 (1 янв.) - 6566 (14 нояб.); 1904 N 6567 (15 янв.) - 6857 (13 нояб.), 1 (14 нояб.) - 45 (31 дек.); 1905 N 1 (1 янв.) - 255 (11 дек.) ; 1906 N 1 (3 янв.) - 44 (17 марта). 

”ნოვოე ობოზრენიე”: [ახალი მიმოხილვა]: ყოველდღიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და სალიტერატურო გაზეთი.თბილისი. 1884-1905.

გაზეთი დაარსებულია ნაფიცი ვექილის, ა.ვ. სტეპანოვის მიერ (იგი მანამდე რედაქტორობდა თბილისში გამომავალ ყოველკვირეულ გამოცემას ”იურიდიჩესკოე ობოზრენიე” [იურიდიული მიმოხილვა. იგი გაზეთის რედაქტორ-გამომცემელი იყო 1887 წლის 1 ივლისამდე. ამის შემდეგ, ა. სტეპანოვის ავადმყოფობის გამო, ”ნოვოე ობოზრენიე” გადადის ო.ა. ნიკოლაძის ხელში, რომელიც იყო გაზეთის გამომცემელი, ხოლო რედაქტორად მოიწვიეს მ.ა. უსპენსკი. გაზეთის მუშაობასი მნიშვნელოვან მონაწილეობას იღებდა ნ.ი. ნიკოლაძე (გამომცემლის მეუღლე და ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე, რომელიც შემდეგ ფოთის ქალაქისთავი. 1891 წლის 1 ივლისიდან გამოცემა გადავიდა თავ.კ.მ. თუმანოვის ხელში, ხოლო გაზეთის რედაქტორები იყვნენ მისი ძმები - თბილისის საზოგადო მოღვაწეები გ. და ვ. თუმანოვები.დაარსების დღიდანვე ”ნოვოე ობოზრენიე” განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის მოღვაწეობის საკითხებს. იგი იყო პროგრესული მიმართულების ორგანო,  რომელმაც თავის გარშემო შემოიკრიბა ზომიერი-პროგრესული ელემენტები, ძირითადად სომხური ბურჟუაზიიდან. 1903 წელს მთავრობამ დახურა გაზეთი მისი ”მავნე” მიმართულების გამო. მისი გამოცემა აღდგა 1904 წლის 15 იანვრიდან, თუმცა ადმინისტრაციამ მალევე დახურა. ამ პერიოდში გაზეთს რედაქტორობდა ნაფიცი ვექილი კალანტაროვი.1906 წელს ხელახლა სცადეს გაზეთის გამოცემა. 

 1904 წელს გაზეთ ”ნოვოე ობოზრენიეს” შეუსრულდა გამოცემიდან 20 წელი. ამ თარიღის აღსანიშნავად რედაქციამ გამოსცა მცირე წიგნი ”გაზეთ ”ნოვოე ობოზრენიეს” გამოცემიდან 20 წლისთავი (1884-1904წწ). წიგნში შესულია მისი შემდგენლის, გ.მ. თუმანოვის, მიერ დაწერილი გაზეთის მოკლე ისტორია და მოცემულ პერიოდში დაბეჭდილი სტატიების სისტემატური საძიებელი.

გაზეთის ბიბლიოგრაფიული მონაცემები არის ყიფშიძის წიგნში ”Периодическая печать на Кавказе. Тифлис. 1901”, აგრეთვე 1895 წლის კავკასიის კალენდარში. 

გაზეთის ეგზემპლარები ინახება თსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

1906 წლის მარტიდან გამოვიდა გაზეთი ”კავკაზსკაია მისლ” [კავკასიური აზრი]

საძიებელი:1897 წლ.

დამატება: ცალკეულ ნომრებზე

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

1884 N 1 (1 იანვ.) - 350 (31 დეკ.);1885 N 351 (1 იანვ.)- 698 (31 დეკ.); 1886 N 699 (1 იანვ.) - 1046 (31 დეკ.);1887 N 1047 (1 იანვ.) - 1392 (31 დეკ.); 1888 N 1393 (1 იანვ.) - 1735 (31 დეკ.);1889 N 1736 (1 იანვ.) - 2077 (31 დეკ.);1890 N 2078 (1 იანვ.) - 2418 (31 დეკ.);1891 N 2419 (1 იანვ.) - 2759 (31 დეკ.); 1892 N 2760 (1 იანვ.) - 3101 (31 დეკ.); 1893 N 3102 (1 იანვ.) - 3443 (31 დეკ.); 1894 N 3444 (1 იანვ.) - 3782 (31 დეკ.); 1895 N 3783 (1 იანვ.) - 4123 (31 დეკ.); 1896 N 4124 (1 იანვ.) - 4466 (31 დეკ.);1897 N 4467 (1 იანვ.) - 4808 (31 დეკ.); 1898 N 4809 (1 იანვ.)- 5147 (31 დეკ.);1899 N 5148 (1 იანვ.) - 5444 (17 ნოემბ.); 1900 N 5445 (18 აგვ.) - 5577 (31 დეკ.);1901 N 5578 (1 იანვ.) - 5922 (31 დეკ.);1902 N 5923 (1 იანვ.) - 6268 (31 დეკ.); 1903 N 6269 (1 იანვ.) - 6566 (14 ნოემბ.);1904 N 6567 (15 იანვ.) - 6857 (13 ნოემბ.), 1 (14 ნოემბ.) - 45 (31 დეკ.); 1905 N 1 (1 იანვ.)- 255 (11 დეკ.); 1906 N 1 (3 იანვ.)- 44 (17 მარტი).

 

შეიცავს: 25,299 ერთეულს 115 წლიურ კომპლექტში 8 შენახვის შიფრით (სულ 7,180 ნომერი 23 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 13 Jul 2017 12:46:51