ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ჩვენება: (54359)

სიტყვა განმარტება
მაჩვენებლები 1.აბანოები; აბრები; აგვისტოს ომი–(იხ.:რუსეთ–საქართველოს 2008...
1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოსაწერად ქართველი ელჩების რწმუნების სიგელი ერეკლე II ხელმოწერით [იხ.: ისტორიული საბუთები: ქართველი ელჩების...]
1832 წლის შეთქმულების მონაწილეები [იხ.: შეთქმულებები, აჯანყებები]
1832 წლის შეთქმულების მონაწილეთათვის შედგენილი (ფილადელფოს კიკნაძის მიერ) წესდება "აქტი გონიერი" და საიდუმლო ანბანი [იხ.: ხელნაწერები: ფილადელფოს...]
1832 წლის შეთქმულების შესახებ ალექსანდრე ორბელიანის ბარათი იონა ხელაშვილისადმი [იხ.: ხელნაწერები: ალექსანდრე ორბელიანის...]
1832 წლის შეთქმულთა ღვთისმშობლის ხატი, ალექსანდრე ორბელიანის მიერ გაკეთებული წარწერით -ხატის უკანა მხარეს [იხ.: ღვთისმშობელი: 1832...]
1861 წლის 19 თებერვლის მანიფესტი [იხ.: მანიფესტები]
1875-1876 წლებში ხალდეს აჯანყების მოთავეები იხ.: შეთქმულებები, აჯანყებები: ხალდეს აჯანყების მოთავეებ...
1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის ამსახველი ფოტოები [იხ.: სამხედრო მოქმედებები: რუსეთ-თურქეთის...]
1889 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია [იხ.: ექსპედიციები:]
მომდევნო გვერდი 1 5436 გვერდები
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა