ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ჩვენება: (48827)

სიტყვა განმარტება
მაჩვენებლები 1.აბანოები; აბრები; აგვისტოს ომი–(იხ.:რუსეთ–საქართველოს 2008...
1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოსაწერად ქართველი ელჩების რწმუნების სიგელი ერეკლე II ხელმოწერით [იხ.: ისტორიული საბუთები: ქართველი ელჩების...]
1832 წლის შეთქმულების მონაწილეები [იხ.: შეთქმულებები]
1832 წლის შეთქმულების მონაწილეთათვის შედგენილი (ფილადელფოს კიკნაძის მიერ) წესდება "აქტი გონიერი" და საიდუმლო ანბანი [იხ.: ხელნაწერები: ფილადელფოს...]
1832 წლის შეთქმულების შესახებ ალექსანდრე ორბელიანის ბარათი იონა ხელაშვილისადმი [იხ.: ხელნაწერები: ალექსანდრე ორბელიანის...]
1832 წლის შეთქმულთა ღვთისმშობლის ხატი, ალექსანდრე ორბელიანის მიერ გაკეთებული წარწერით -ხატის უკანა მხარეს [იხ.: ღვთისმშობელი]
1861 წლის 19 თებერვლის მანიფესტი [იხ.: მანიფესტები]
1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის ამსახველი ფოტოები [იხ.: სამხედრო მოქმედებები: რუსეთ-თურქეთის...]
1889 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია [იხ.: ექსპედიციები:]
1895 წელს მოყვარულ ფოტოგრაფთა შეკრება თბილისში [იხ.: ფოტოგრაფია: მოყვარულ...]
მომდევნო გვერდი 1 4883 გვერდები
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა