ფოტოების აღწერილობა
ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის (პიროვნებები, არქიტექტურული ძეგლები, ეთნოგრაფიული ნიმუშები, ხელნაწერები, ხედები, რუკები და სხვა) აღწერილობა

საწყისი | ძებნა | ბოლო განმარტება | მოგვწერეთ | შესვლა


ჩვენება: (26851)

სიტყვა განმარტება
მაჩვენებლები 1.აბანოები; აბრები; აგვისტოს ომი–(იხ.:რუსეთ–საქართველოს 2008...
1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოსაწერად ქართველი ელჩების რწმუნების სიგელი, ერეკლე II ხელმოწერით [იხ.: ისტორიული საბუთები: ქართველი ელჩების...]
1832 წლის შეთქმულების შესახებ ალექსანდრე ორბელიანის ბარათი იონა ხელაშვილისადმი [იხ.: ხელნაწერები: ალექსანდრე ორბელიანის...]
1832 წლის შეთქმულთა ღვთისმშობლის ხატი, ალექსანდრე ორბელიანის მიერ გაკეთებული წარწერით ხატის უკანა მხარეს [იხ.: ღვთისმშობელი]
1861 წლის 19 თებერვლის მანიფესტი [იხ.: მანიფესტები]
1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ აჭარაში დარჩენილი ქართველები (მურად შაჰინის არქივიდან) 1.ქასაბი მ. ოსმალეთის ქართველები.-სტამბული,2012.-გვ.34.
1889 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია [იხ.: არქეოლოგიური ექსპედიციები:]
1910 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმში [იხ.: არქეოლოგიური ექსპედიციები]
1916 წლის ქართლ-კახეთის ეპარქიის მთავარხუცესთა შეკრება [იხ.: საეკლესიო კრებები: ქართლ - კახეთის....]
1917 წელი, სასულიერო დელეგაცია პეტერბურგში [იხ.: სასულიერო პირები: 1917 წლის..]
მომდევნო გვერდი 1 2686 გვერდები
 
 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა