საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Кавказское хозяйство

Тифлис, 1908-1918
Двухнедельный орган императорского Кавказского общества сельского хозяйства
თემატიკა:ბიზნესი და ეკონომიკა
პერიოდულობა:ორ კვირაში ერთხელ
რედაქტორი:С. П. Эйранов 1908-1914; А. С. Пиралов 1911-1914; А. А. Долгушин 1914-1916; Г. В. Зерцалов 1917-1918; И. Ш. Пирумов 1917-1918
ენა:რუსული
შეცვალა:Кавказское сельское хозяйство (1893-1905)

წლიური კომპლექტები »წლები

ინფორმაცია არ არის
დამატებითი ინფორმაცია -

Кавказское Хозяйство. Двухнедельный орган императорского Кавказского общества сельского хозяйства. Тифлис. 1908-1918.

Издавался советом общества, являясь продолжением органа того же общества ,,Кавказское сельское хозяйство", существовало с 1894 по 1905 г.

Выходил 1 и 15 числа каждого месяца. До 1916 г. формат in 4 º, с 1916 г. in 8º. Последние годы (1916-1918 г.) выпускались двойные номера. Редакторами по назначению совета общества состояли члены совета:

С 1908 по 1910 г. агроном С. П. Эйранов,

С 1911 ,, 1914,, ,, А. С. Пиралов,

С 1914 ,, 1916,, ,, А. А. Долгушин,

С 1917 ,, 1918,, ,, Г. В. Зерцалов и

И. Ш. Пирумов.

Издание приостановилась в связи с прекращением деятельности Кавказского общества сельского хозяйства после распадения Кавказа на целый ряд отдельных государственных образований начавшейся гражданской войны.

Издание являлось краевым сельско-хозяйственным журналом, освещавшим вопросы земского самоуправления, земельный, с. х. кооперации и агрономической помощи населению.

Имеется в библиотеке ТГУ и Гос. СХИ.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

Перерыв в изд.:1906, 23 янв. - 1908, 31 окт.
Загл.: 1893, N 1 (4 нояб.) - 1906, N 46 (609) (22 янв.) Кавказское сельское хозяйство.
Указ.: за 1912.
Прил.: к отд. номерам.

1893, N 1 (4 нояб.) - 3 (18 нояб.) ;1894, N 4 (6 янв.) - 53 (22 дек.) ;1895, N 54 (5 янв.) - 103 (21 дек.) ;1896, N 1 (4 янв.) - 52 (26 дек.) ;1897, N 1 (1 янв.) - 52 (25 дек.) ;1898, N 1 (1 янв.) - 52 (24 дек.) ;1899, N 1 (1 янв.) - 53 (30 дек.) ;1900, N 1 (6 янв.) - 51 (21 дек.) ;1901, N 1 (1 янв.) - 50 (20 дек.) ;1902, N 1 (1 янв.) - 51 (19 дек.) ;1903, N 1 (1 янв.) - 47 (18 дек.) ;1904, N 1 (1 янв.) - 52 (22дек.) ;1905, N 1 (1 янв.) - 45 (11дек.) ;1906, N 46 (609)(22янв.) ;1907 - не изд. ;1908, N 1 (1 нояб.) - 4 (15 дек.) ;1909, N 1 (1 янв.) - 24 (15 дек.) ;1910, N 1 (1 янв.) - 24 (15 дек.) ;1911, N 1 (1 янв.) - 24 (15 дек.) ;1912, N 1 (1 янв.) - 24 (15 дек.) ;1913, N 1 (1 янв.) - 24 (15 дек.) ;1914, N 1 (7 янв.) - 24 (15 дек.) ;1915, N 1 (1 янв.) - 24 (30 дек.) ;1916, N 1/2 (б/д) - 23/24 (1/15 дек.) ;1917, N 1/2 (1/15 янв.) - 21/22 (1/15 нояб.). (2253а)

”კავკაზსკოე ხოზიაისტვო” [კავკასიის მეურნეობა]. კავკასიის საიმპერატორო სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოების ორკვირეული ორგანო. თბილისი. 1908-1918.
ეს გამოცემა გაგრძელებაა ამავე საზოგადოების ორგანოს, ”კავკაზსკოე სელსკოე ხოზიაისტვოსი” [კავკასიის სოფლის მეურნეობა], რომელიც გამოდიოდა 1894 -1905 წლებში. მას გამოსცემდა საზოგადოების საბჭო. გამოდიოდა ყოველი თვის 1 და 15 რიცხვებში. 1916 წლამდე მისი ფორმატი იყო in 4°, 1916 წლიდან კი - in 8°. Bolo wlebSi (1916-1918) გამოიცემოდა ორმაგი ნომრები. რედაქტორები სხვადასხვა წლებში იყვნენ საზოგადოების საბჭოს მიერ დანიშნული საბჭოს წევრები:
1908-დან 1910-მდე - აგრონომი ს.პ.ეირანოვი,
1911-დან 1914-მდე - ა.ს. ფირალოვი,
1914-დან 1916-მდე - ა.ა. დოლგუშინი,
1917-დან 1918 -მდე გ.ვ. ზერცალოვი და ი.შ. პირუმოვი

გამოცემა შეჩერდა კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოების მოღვაწეობის შეწყვეტის გამო, რაც დაკავშირებული იყო სამოქალაქო ომთან და კავკასიის დაყოფით რამდენიმე სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნად.
ეს იყო სამხარეო სასოფლო-სამეურნეო ჟურნალი, რომელიც მოსახლეობისთვის აშუქებდა ტერიტორიული თვითმართველობის, მიწის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციისა და აგრონომიული დახმარების საკითხებს.
ინახება თსუ-სა და ს/ს ინსტიტუტის ბიბლიოთეკებში.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

გამოცემა შეწყვეტილი იყო 1906 წლის 23 იანვრიდან 1908 წლის 31 ოქტომბრამდე.
სათაური: 1893, № 1 (4 ნოემბ.)-1906, № 46 (609) (22 იანვ.) ”კავკაზსკოე სელსკოე ხოზიაისტვოსი” [კავკასიის სოფლის მეურნეობა].
საძიებელი: 1912 წ.
დამატება: ცალკეულ ნომრებზე.

1893, N 1 (4 ნოემბ.)- 3 (18 ნოემბ.);1894, N 4 (6 იანვ.)- 53 (22 დეკ.) ;1895, N 54 (5 იანვ.)- 103 (21 დეკ.);1896, N 1 (4 იანვ.)- 52 (26 დეკ.);1897, N 1 (1 იანვ.)- 52 (25 დეკ.);1898, N 1 (1 იანვ.)- 52 (24 დეკ.);1899, N 1 (1 იანვ.)- 53 (30 დეკ.);1900, N 1 (6 იანვ.)- 51 (21 დეკ.);1901, N 1 (1 იანვ.)- 50 (20 დეკ.);1902, N 1 (1 იანვ.)- 51 (19 დეკ.);1903, N 1 (1 იანვ.)- 47 (18 დეკ.);1904, N 1 (1 იანვ.)- 52 (22 დეკ.);1905, N 1 (1 იანვ.)- 45 (11 დეკ.);1906, N 46 (609)(22 იანვ.);1907 - არ გამოიცა;1908, N 1 (1 ნოემბ.)- 4 (15 დეკ.);1909, N 1 (1 იანვ.)- 24 (15 დეკ.);1910, N 1 (1 იანვ.)- 24 (15 დეკ.);1911, N 1 (1 იანვ.)- 24 (15 დეკ.);1912, N 1 (1 იანვ.)- 24 (15 დეკ.);1913, N 1 (1 იანვ.)- 24 (15 დეკ.);1914, N 1 (7 იანვ.)- 24 (15 დეკ.);1915, N 1 (1 იანვ.)- 24 (30 დეკ.);1916, N 1/2 (б/д) - 23/24 (1/15 დეკ.);1917, N 1/2 (1/15 იანვ.)- 21/22 (1/15 ნოემბ.). (2253а)

შეიცავს: არ არის არცერთი ეგზემპლარი.
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 18 Apr 2016 17:02:59