საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Кавказское сельское хозяйство

Тифлис, 1893-1905
Еженедельная сельско-хозяйственная газета императорского Кавказского общества сельского хозяйства
თემატიკა:ბიზნესი და ეკონომიკა
პერიოდულობა:ყოველკვირეული
რედაქტორი:А.А. Калантар; Х.А. Вермишев; А.С. Пиралов
ენა:რუსული
შეიცვალა:Кавказское хозяйство (1908-1918)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Кавказское сельское хозяйство. Еженедельная сельско-хозяйственная газета императорского Кавказского общества сельского хозяйства. Тифлис. 1893-1905.

Первые номера "Кавказского сельского хозяйства" вышли без подписи ответственного редактора, с указанием лишь, что "газета издается под наблюдением совета особой редакционной комиссией". С 1894 г. ответственным редактором "К. С. X." избран был член совета агроном А. А. Калантар, который бессменно редактировал газету (заменяли его X. А. Вермишев и А. С. Пиралов). Газета просуществовала 12 лет и за это время вышло (не считая N 1-2-1893 г.) в 1894 г.-N 1-53, 1895 г.-N 54-103, в 1896 г.-N 1-52 (104-155), в 1897 г. N 1-52 (156-207), в 1898 г.-N 1-52 (208-259), в 1899 г. N 1-53 (260-312), в 1900 г.-N 1-51 (313-363), в 1901 г.-N 1-5 (364-413), в 1902 г. N1-51 (414-464), в 1903 г.-N 1-47 (465-511), в 1904 г.-N 1-52 (512-563), в 1905 г.-N 1-45 (564-608).

В 1906 г. деятельность Кавказского общества сельского хозяйства, в связи с революционными событиями 1905-1906 г., фактически приостановилась, общие собрания не разрешались, после чего прекратилось издание "Кавказ. сельск. хозяйства". Только в 1908 г. общество возобновило свой печатный орган, но уже под заглавием "Кавказское Хозяйство".

В Гос. публичной библиотеке имеются комплекты за 1893, 1894 и 1897 г. г. Неполные комплекты имеются за отдельные годы в библиотеке парт. курсов при ЦК КП (б) Грузии, полные комплекты (но не за все годы) имеются в библиотеках музея Грузии, Гос. СХИ и ТГУ.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

 

 

Кавказское сельское хозяйство. Еженедельная сельско-хозяйственная газета императорского Кавказского общества сельского хозяйства. Тифлис. 1893-1905.
Первые номера "Кавказского сельского хозяйства" вышли без подписи ответственного редактора, с указанием лишь, что "газета издается под наблюдением совета особой редакционной комиссией". С 1894 г. ответственным редактором "К. С. X." избран был член совета агроном А. А. Калантар, который бессменно редактировал газету (заменяли его X. А. Вермишев и А. С. Пиралов).Газета просуществовала 12 лет и за это время вышло (не считая N 1-2-1893 г.) в 1894 г.-N 1-53, 1895 г.-N 54-103, в 1896 г.-N 1-52 (104-155), в 1897 г. N 1-52 (156-207), в 1898 г.-N 1-52 (208-259), в 1899 г. N 1-53 (260-312), в 1900 г.-N 1-51 (313-363), в 1901 г.-N 1-5 (364-413), в 1902 г. N1-51 (414-464), в 1903 г.-N 1-47 (465-511), в 1904 г.-N 1-52 (512-563), в 1905 г.-N 1-45 (564-608).
В 1906 г. деятельность Кавказского общества сельского хозяйства, в связи с революционными событиями 1905-1906 г., фактически приостановилась, общие собрания не разрешались, после чего прекратилось издание "Кавказ. сельск. хозяйства". Только в 1908 г. общество возобновило свой печатный орган, но уже под заглавием "Кавказское Хозяйство".
Полные комплекты (но не за все годы) имеются в библиотеках музея Грузии, Гос. СХИ и ТГУ.
Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

”კავკაზსკოე სელსკოე ხოზიაისტვო” [კავკასიის სოფლის მეურნეობა]: კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო საიმპერატორო საზოგადოების ყოველკვირეული სასოფლო-სამეურნეო გაზეთი. თბილისი. 1893-1905.
გაზეთის პირველი ნომრები გამოვიდა პასუხისმგებელი რედაქტორის მითითების გარეშე. მათზე აღნიშნული იყო მხოლოდ, რომ ”გაზეთი გამოიცემოდა განსაკუთრებული სარედაქციო კომისიის მეთვალყურეობის ქვეშ”. 1894 წლიდან პასუხისმგებელ რედაქტორად აირჩიეს საბჭოს წევრი აგრონომი ა.ა. კალანტარი, რომელიც გაზეთს შეუცვლელად რედაქტორობდა (სხვადასხვა დროს იგი შეცვალეს ხ.ა. ვერმიშევმა და ა.ს. ფირალოვმა).
გაზეთი გამოიცემოდა 12 წლის განმავლობაში და მთელი ამ ხნის განმავლობაში გამოვიდა (თუ არ ჩავთვლით 1893 წლის №1-2):
1894 წელს - N 1-53, 1895 წ.-N 54-103, 1896 წ.-N 1-52 (104-155), 1897 წ. N 1-52 (156-207), 1898 წ.-N 1-52 (208-259), 1899 წ. N 1-53 (260-312), 1900 წ.-N 1-51 (313-363), 1901 წ.-N 1-5 (364-413), 1902 წ. N1-51 (414-464), 1903 წ.-N 1-47 (465-511), 1904 წ.-N 1-52 (512-563), 1905წ.-N 1-45 (564-608).
1906 წელს კავკასიის სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოების მუშაობა, ფაქტობრივად, შეწყდა, რადგან 1905-1906 წლების რევოლუციური მოვლენების გამო საერთო კრებები აიკრძალა, რის გამოც დაიხურა ეს გაზეთი. საზოგადოებამ მხოლოდ 1908 წელს განაახლა თავისი ორგანოს გამოცემა, ოღონდ ახალი სახელწოდებით ”კავკაზსკოე ხოზიაისტვო” [კავკასიის მეურნეობა].
გაზეთის კომპლექტები დაცულია საქართველოს მუზეუმში, საქ. ს/მ ინსტიტუტში და თსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

1893 N 1 (4/XI)-3 (18/XI); 1894 N 4 (6/I)-53 (22/XII); 1895 N 54 (5/I)-103 (21/XII); 1896 N 104 (4/I)-155 (26/XII);

1897 N 156 (1/I)-207 (25/XII); 1898 N 208 (1/I)-259 (23/XII); 1899 N 260 (1/I)-312 (30/XII); 1900 N 313 (5/I)-349 (13/IX);

1901 N 364 (1/I)-413 (19/XII); 1902 N 414 (1/I)-464 (18/XII); 1903 N 465 (1/I)-511 (17/XII); 1904 N 512 (1/I)-563 (21/XII);

1905 N 564 (1/I)-608 (9/XII)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეიცავს: 1,810 ერთეულს 48 წლიურ კომპლექტში 8 შენახვის შიფრით (სულ 598 ნომერი 13 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 4 May 2017 12:34:55