საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Закавказский вестник

Тбилиси, 1838-1855
Еженедельная газета
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველკვირეული
რედაქტორი:Платон Иосселиани
ფიზიკური აღწერა:[8] გვ.; 35 სმ.
ენა:რუსული
შეცვალა:Тифлисские ведомости (1828-1831)
შეცვალა ნაწ.:Прибавление к Закавказскому вестнику (1839-1840)
შეიცვალა:Казенные прибавления к газете "Кавказ" (1856-1867)

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Закавказский Вестник. Еженедельная газета. Тифлис. 1838-1864.

Вторая по времени правительственная газета на русском языке, выходившая в Закавказье (взамен прекратившей свое существование первой русской правительственной газеты "Тифлисские Ведомости". Издавалась на тех же основаниях, на каких были учреждены губернские официальные органы в Европейской России (так называемые "Губернские ведомости"). "Закавказский Вестник" кроме официальной части, состоящей из правительственных распоряжений и объявлений, имел еще часть неофициальную или "литературную".

В сороковых годах XIX ст. редактором "Вестника" был известный грузинский общественный деятель и историк Платон Иосселиани.

В его редакторство в неофициальной части газеты напечатано немало интересных статей и заметок по истории Грузии и Кавказа, принадлежавших самому редактору, а также акад. Броссе, литераторам Яновскому, Сливицкому и др.

После основания в Тбилиси газеты "Кавказ", ставшей очень скоро официозом Кавказского наместничества, "Закавказский Вестник" постепенно теряет своих сотрудников, дававших ему интересные материалы, а вместе с тем и круг читателей; с 1851 г. неофициальная часть Закавк. Вестника прекращает свое существование, официальная же часть выходит как приложение к газете "Кавказ". В начале шестидесятых годов и эта часть прекращает свое существование, сливаясь окончательно с "Кавказом".

В Гос. публичной библиотеке имеются комплекты за 1839-1840 и 1841 (неполный), 1842, 1843 за 1844 (только N 1) и за 1850 г.г.; неофициальная часть (неполные комплекты) за 1839, 1840 и 1850 г.г. В библиотеке ТГУ имеются комплекты за 1845-47 г.г.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941


В отд. годы выходила в 2 ч.: офиц. и неофиц.
С 1856 изд. газ. "Казенные прибавления к газ. "Кавказ"" (см. ).

1838, N 1 (15 янв.) - 50 (24 дек.) ;1839, N 1 (7 янв.) - 52 (30 дек.) ;1840, N 3 (20 янв.) - 52 (28 дек.) ;1841, N 1 (4 янв.) - 52 (27 дек.) ;1842, N 1 (3 янв.) - 52 (26 дек.) ;1843, N 1 (2 янв.) - 53 (30 дек.) ;1844, N 1 (6 янв.) - 52 (28 дек.) ;1845, N 1 (4 янв.) - 52 (27 дек.) ;1846, N 1 (3 янв.) - 51 (19 дек.) ;1847, N 1 (2 янв.) - 52 (25 дек.) ;1848, N 1 (1 янв.) - 52 (23 дек.) ;1849, N 1 (1 янв.) - 53 (29 дек.) ;1850, N 1 (5 янв.) - 52 (28 дек.) ;1851, N 1 (4 янв.) - 52 (27 дек.) ;1852, N 1 (3 янв.) - 52 (25 дек.) ;1853, N 1 (1 янв.) - 53 (31 дек.) ;1854, N 1 (7 янв.) - 52 (30 дек.) ;1855, N 1 (6 янв.) - 52 (29 дек.). (1689)

 

„ზაკავკაზსკი ვეტნიკ“ [ამიერკავკასიის მაცნე]. ყოველკვირეული გაზეთი. თბილისი. 1838-1864.
ეს არის მეორე რუსულენოვანი სამთავრობო გაზეთი ამიერკავკასიაში. იგი გამოვიდა პირველი რუსული სამთავრობო გაზეთის, „ტიფლისსკიე ვედომოსტის“ [თბილისის ამბები] ნაცვლად. ორივე გაზეთი გამოდიოდა იმავე საფუძველზე, რაზეც დაარსებული იყო ევროპულ რუსეთში გამომავალი საგუბერნიო ოფიციალური ორგანოები (ე.წ. „გუბერნიის ამბები“). ოფიციალური ნაწილის გარდა, რომელშიც იბეჭდებოდა სამთავრებო განკარგულებები და განცხადებები, „ზაკავკაზსკი ვესტნიკს“ ჰქონდა აგრეთვე არაოფიციალური, „ლიტერატურული“ ნაწილიც.
XIX საუკუნის 40-იან წლებში გაზეთის რედაქტორი იყო ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე და ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი. მისი რედქტორობის დროს გაზეთის არაოფიციალურ ნაწილში საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის შესახებ იბეჭდებოდა არაერთი საინტერესო სტატია და ჩანაწერი, რომელთა ავტორები იყვნენ როგორც თვით რედაქტორი, ასევე აკად. ბროსე, ლიტერატორები იანოვსკი, სლივიცკი და სხვ.
მას შემდეგ, რაც თბილისში დაარსდა გაზეთი „კავკაზი“, რომელიც მალე გახდა კავკასიის მეფისნაცვლის ოფიციალური გამოცემა, „ზაკავკაზსკი ვესტნიკმა“ ნელ-ნელა დაკარგა თავისი თანამშრომლები, რომლებიც საინტერესო მასალებს აწვდიდნენ მას. ამას მოჰყვა მკითხველთა წრის დაკარგვაც. 1851 წლიდან გაუქმდა გაზეთის არაოფიციალური ნაწილი, ხოლო ოფიციალური ნაწილმა კი გააგრძელა გამოცემა როგორც გაზეთ „კავკაზის“ დამატებამ. 60-იანი წლების ბოლოს კი ეს დამატებაც გაუქმდა და საბოლოოდ შეერწყა გაზეთ „კავკაზს“.
თსუ-ს ბიბლიოთეკაში ინახება 1845-47 წლების კომპლექტები.
Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

გაზეთ „კავკაზის“ დამატება: „კაზიონნიე პრიბავლენია კ გაზეტე „კავკაზ“ [გაზეთ „კავკაზის“ სახელმწიფო დამატება“]


1838, N 1 (15 იანვ.) - 50 (24 დეკ.) ;1839, N 1 (7 იანვ.) - 52 (30 დეკ.) ;1840, N 3 (20 იანვ.) - 52 (28 დეკ.) ;1841, N 1 (4 იანვ.) - 52 (27 დეკ.) ;1842, N 1 (3 იანვ.) - 52 (26 დეკ.) ;1843, N 1 (2 იანვ.) - 53 (30 დეკ.) ;1844, N 1 (6 იანვ.) - 52 (28 დეკ.) ;1845, N 1 (4 იანვ.) - 52 (27 დეკ.) ;1846, N 1 (3 იანვ.) - 51 (19 დეკ.) ;1847, N 1 (2 იანვ.) - 52 (25 დეკ.) ;1848, N 1 (1 იანვ.) - 52 (23 დეკ.) ;1849, N 1 (1 იანვ.) - 53 (29 დეკ.) ;1850, N 1 (5 იანვ.) - 52 (28 დეკ.) ;1851, N 1 (4 იანვ.) - 52 (27 დეკ.) ;1852, N 1 (3 იანვ.) - 52 (25 დეკ.) ;1853, N 1 (1 იანვ.) - 53 (31 დეკ.) ;1854, N 1 (7 იანვ.) - 52 (30 დეკ.) ;1855, N 1 (6 იანვ.) - 52 (29 დეკ.). (1689)

შეიცავს: 1,012 ერთეულს 29 წლიურ კომპლექტში 4 შენახვის შიფრით (სულ 750 ნომერი 18 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 24 Jan 2018 11:38:20