საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | მთავარი | ჩვენ შესახებ | ელ.რესურსები |
გაზეთებიდათვალიერებაძიება

Тифлисские ведомости

Тбилиси, 1828-1831
Еженедельная газета
თემატიკა:საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
პერიოდულობა:ყოველკვირეული
რედაქტორი:П. Санковский
ენა:რუსული; ქართული; სპარსული
შეიცვალა:Закавказский вестник (1838-1855)

შენიშვნა: 1828-1831 წლები ფოტოასლებია.

წლიური კომპლექტები »წლები

წლიური კალენდრის სანახავად აირჩიეთ წელი.
დამატებითი ინფორმაცია -

Тифлисские Ведомости. Еженедельная газета. Тифлис, 1828-1833.

Первая русская правительственная газета в Закавказье, издававшаяся с 4 июня 1828 г. сначала одновременно на русском и грузинском языках, а с 1829 г. на русском, грузинском и фарсийском языках. В газете печатались известия о театре военных действий, правительственные распоряжения и объявления, разные новости "для края сего любопытнейшие" и вообще все сведения, согласные с видами российского правительства.

Подписная цена 6 р. в год. К 1 сентября 1828 г. газета имела 792 подписчика. Издавалась газета на правительственные средства. Газета выходила в 1828-29 г.г. еженедельно; в 1830 г. и 31 г. два раза в неделю; в 1832 г. по два раза в мес. и в 1833 г. прекратила свое существование. Редактором Тифлисск. ведомостей в 1828-30 г. был известный в то время литератор П. Санковский, современник и хороший знакомый А. С. Пушкина. Издания являются библиографической редкостью.

В Гос. публичной библиотеке имеется полный комплект за 1828 и 1829 г.г. Сведения о газете даны в Актах Кавказ, археографической комиссии, т. VII, N16 и 34 и т. VIII, N3, в брошюре Кипшидзе -"Периодическая печать на Кавказе" (Тифлис 1901 г.), в газете "Кавказ" 1896 г. N4 (сведения несколько разноречивые).

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

 

ტიფლისსკიე ვედომოსტი [ტფილისის უწყებანი]. ყოველკვირეული გაზეთი. თბილისი, 1828-1833.
პირველი რუსული სამთავრობო გაზეთი ამიერკავკასიაში. მისი გამოცემა დაიწყო 1828 წლის 4 ივნისს. თავდაპირველად იბეჭდებოდა ერთდროულად რუსულ და ქართულ ენებზე, 1829 წლიდან კი დაემატა ფარსული ენა. გაზეთში იბეჭდებოდა ცნობები საომარი მოქმედებების თეატრის შესახებ, სამთავრობო განკარგულებები და განცხადებები, „ამ მხარისათვის საინტერესო“ სხვადასხვა ახალი ამბები და საერთოდ, ყველა ცნობა, რომლებიც შეთანხმებული იყო ხელისუფლებასთან.
გამოწერის ფასი იყო 6 რუბლი წელიწადში. 1828 წლის 1 სექტემბრისათვის გაზეთს ჰყავდა 792 ხელისმომწერი. გაზეთი გამოიცემოდა სახელმწიფო სახსრებით. იგი იყო ყოველკვირეული გამოცემა 1828-1829 წლებში. 1830-1831 წლებში გამოდიოდა ორჯერ კვირაში. 1832 წელს - თვეში ორჯერ, ხოლო 1833 წელს გაზეთმა შეწყვიტა არსებობდა. „ტიფლისკიე ვედომოსტის“ რედაქტორი 1828-30 წლებში იყო იმ დროისათვის ცნობილი ლიტერატორი პ. სანკოვსკი, ა. პუშკინის თანამედროვე და მისი კარგი ნაცნობი. გამოცემა დღეისათვის ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად ითვლება.
გაზეთის შესახებ ცნობები არის კავკასიის არქეოგრფიული კომისიის აქტებში (ტ. 7, N 16 და 34; ტ. 8, N3), ყიფშიძის წიგნში -"Периодическая печать на Кавказе" (Тифлис 1901 г.),გაზეთ "კავკაზში" (1896 წ., N 4) . ცნობები რამდენადმე განსხვავდება ერთმანეთისაგან.

Зерцалов Г.В. Библиография Русской Периодики Грузии ч.1.Тб.1941

დამატება: "ტიფლისკიე ვედომოსტი": ლიტერატურის განყოფილება. 1832

1828 N 1 (4/VI)-26 (26/XII); 1829 N 1 (4/I)-52 (27/XII); 1830 N 1 (2/I)-96 (29/XI); 1831 N 1 (3/I)-30/32 (14/XI);

1832 N 1 (7/I)-5/6 (8/III)


Прил.: Тифлисские ведомости: Отд-ние лит. 1832.


შეიცავს: 243 ერთეულს 7 წლიურ კომპლექტში 2 შენახვის შიფრით (სულ 165 ნომერი 5 წელიწადში)
Created: 27 Sep 2014 00:00:00;   Updated: 3 Oct 2018 11:56:50