ხალხური: მოხევის ქალო თინაო

პროექტი: ბიბლიოთეკა სკოლას 


 


 მოხევის ქალო თინაო.
რად გაბერებენ შინაო.

შენი ტოლები გათხოვდნენ.
შენ რამღა დაგარჩინაო.
ჰეი გიდი მოხევის ქალო.
რა ლამაზი რამა ხარო.

ნეტავი შენი ალერსით.
ვინ გინდა რომ გაახარო.