ლექსიკონები
 English-Georgian (61,956)
 აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი (4,418)
 ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები (5,200)
 ბოტანიკური ლექსიკონი (1,780)
 გერმანულ-ქართული ლექსიკონი (6,402)
 გურული ლექსიკონი (2,160)
 დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი (43,734) განახლებული
 თვალადური ქართული ჭაშნიკი (723)
 ინგლისურ-ქართული უნივერსალური ბიზნეს-ლექსიკონი (7,094)
 ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია (8,266)
 ლექსიკონი ქართული (19,978)
 მეგრულ-ქართული ლექსიკონი (4,473)
 მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი (18,506)
 რუსულ–ქართული ლექსიკონი (45,748)
 საბიბლიოთეკო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი (2,338)
 საზღვაო ლექსიკონი (1,381)
 სამედიცინო ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი (5,377)
 საქართველოს პოლიტიკური პარტიები (197)
 საღმრთისმეტყველო ლექსიკონი-ცნობარი (766)
 სომხურ-ქართული ლექსიკონი (20,893)
 სტალინური სიები საქართველოდან (3,616)
 ტექნიკური ტერმინოლოგია (ქართულ–რუსული) (25,586)
 უკრაინულ-ქართული ლექსიკონი (14,575)
 უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი (53,129) განახლებული
 უცხოელები თბილისის შესახებ (114)
 ფსევდონიმების ლექსიკონი (11,858) განახლებული
 ქალაქური ლექსიკონი (4,106)
 ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი (701)
 ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი (7,276) განახლებული
 ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკონი (13,654)
 ქართულ-თურქული და თურქულ-ქართული ლექსიკონი (14,915)
 ქართულ-ოსური ლექსიკონი (15,904)
 ქართულ-ოსური ლექსიკონი (2007) (5,006)
 ქართული მატერიალური კულტურის ეთნოგრაფიული ლექსიკონი (2,058)
 ქრისტიანობის ლექსიკონი (1,868)
 ძველთბილისური დასახელებანი (234)
 ძველქართულ-ძველბერძნული ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი (1,214)
 ჯავახური ლექსიკონი (6,851)
 სამოქალაქო განათლების ლექსიკონები
 Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი (6,388)
 სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი (8,199)
 საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი (2,075)
 უცხო სიტყვათა ლექსიკონი (15,316)

 

  სასკოლო ლექსიკონები

 "დავითიანის" ლექსიკონი (2,169)
 "ვეფხისტყაოსნის" ლექსიკონი (8,106)
 გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება (1,313)
 ისტორიულ ტერმინთა სასკოლო ლექსიკონი (1,670)
 მსოფლიო კულტურა და ხელოვნება (1,876)
 სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი (18,034)
 სიბრძნე სიცრუისა (451)
 სიტყვიერებისა და ლიტერატურის თეორიის ლექსიკონი (219)
 უნივერსალური სასკოლო ლექსიკონი ბავშვებს (604)
 ქართულ–ინგლისური სასაუბრო (21)
 ქართულ–რუსული სასაუბრო (15)
 შუშანიკის წამება (706)
 ციფრული უნივერსალური სასკოლო ლექსიკონი (2,608)
 ძველი ქართული ენის შეერთებული ლექსიკონი (4,136) განახლებული
 წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი (833)
 ხელოვნების ენციკლოპედიური ლექსიკონი (318)

 

 

 ენათმეცნიერების ინსტიტურის ლექსიკონები

 აღრიცხვისა და სტატისტიკის ტერმინოლოგია (0)
 მათემატიკური ტერმინები (1,370)
 მათემატიკური ტერმინოლოგია (2,294)
 მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტერმინოლოგია (1,942)
 საავიაციო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (2,624)
 საზღვაო ტერმინოლოგია (7,905) განახლებული
 სახელმწიფო მმართველობის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი (3,674)
 ფსიქიატრიული ენციკლოპედია (7)
 ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული საგამომცემლო ლექსიკონი (3,711)

 

 ქართველოლოგიის განყოფილების ლექსიკონები

საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბიბლიოგრაფიული ლექსიკონი

ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის აღწერილობა

 

 უფასო ონლაინ თარჯიმანი

 ლათინურ-ქართული ლექსიკონი  (1)