ქართული პერიოდული გამოცემები

გაზეთები

ალია 
ასავალ-დასავალი
ახალი განათლება 
ბათუმელები 
ბანკები და ფინანსები 
გურიის მოამბე  
თბილისის უნივერსიტეტი 
კვირის პალიტრ
ნავიგატორი 
რეზონანსი 
საერთო გაზეთი  
ჯორჯიან თაიმსი 
Georgia todey 

იხილე აგრეთვე:
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული გაზეთების ელექტრონული არქივი

 ჟურნალები

ქართველოლოგი – ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი
ეკონომიკა და საბანკო საქმე  საქართველოს ეროვნული ბანკის ჟურნალი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული ჟურნალები 
კავკასიის მაცნე - სამეცნიერო ალმანახი
კადმოსი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეფერირებადი სამეცნიერო გამოცემა
ლიბერალი
სამართლის ჟურნალი – ელექტრონული ჟურნალი
სპეკალი – რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური  სამეცნიერო ჟურნალი 
სტილი - არქიტექტურა, დიზაინი
ქესჟ -  რეცენზირებადი სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი
Georgian Jurnal 

History Archeology, Ethnology - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი თანამედროვე კვლევების შესახებ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დარგებში.

იხილე აგრეთვე:
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ჟურნალების ელექტრონული არქივი