საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საქმისწარმოების ინსტრუქცია

მიმაგრებული დოკუმენტები 
 
ეროვნული ბიბლიოთეკის საქმისწარმოების ინსტრუქცია