სამკითხველო დარბაზების სამუშაო საათები

ყურადღება! ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზები მკითხველებისთვის ღიაა 10:00-20:00 საათამდე, ყოველდღე, გარდა ქვეყანაში გამოცხადებული საყოველთაო უქმე დღეებისა.
წინა სადღესასწაულო დღეებში ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზები მუშაობს 10:00-19:00.

 

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

კვირა

მ. მამარდაშვილის სახელობის სამოქალაქო განათლების სამკითხველო დარბაზი

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

პერიოდულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00

საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების სამკითხველო დარბაზი

10:00:20:00

 10:00-20:00  10:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00  10:00-20:00 10:00-20:00 

ქართველოლოგიის სამკითხველო დარბაზი

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

ქშწგ საზოგადოების სამკითხველო დარბაზი

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

იშვიათ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი

10:00-18:00

10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 - -

ფოლკლორის დარბაზი

10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 - -

სანოტო და აუდიოვიზუალური გამოცემების სამკითხველო დარბაზი

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

-

-

ელექტრონული რესურსების "ლიბერთი" დარბაზი

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

-

-

ანგლო-ამერიკული ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

-

-

ვ. ჰუმბოლდტის გერმანულენოვანი ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

10:00-20:00

ორიენტალისტიკის სამკითხველო დარბაზი

10:00-18:00

10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00  10:00-18:00

-

-

ქართული ემიგრაციის დარბაზი

10:00-18:00

 10:00-18:00 10:00-18:00   10:00-18:00  10:00-18:00

-

-

ს.პაოლინის სახელობის იტალიური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი

10:00-18:00

10:00-18:00 10:00-18:00  10:00-18:00 10:00-18:00

-

-

ჰ.ჰრინევსკის სახ. ხელოვნების და პოლონური ლიტ. სამკითხველო დარბაზი

10:00-18:00

 10:00-18:00 10:00-18:00  10:00-18:00 10:00-18:00  -  -
ღვინისა და ვაზის ბიბლიოთეკა 10:00-18:00  10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00  -  -
კარტოგრაფიულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი 10:00-18:00  10:00-18:00  10:00-18:00  10:00-18:00  10:00-18:00  -  -