სამკითხველო დარბაზების სამუშაო საათები

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზები ღიაა 9:30-20:00 საათამდე და მუშაობს ყოველდღე გარდა ქვეყანაში გამოცხადებული საყოველთაო უქმე დღეებისა.
წინა სადღესასწაულო დღეებში ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზები მუშაობს 9:30-19:00 და 9:30-17:00.

 

ორშაბათი

სამშაბათი

ოთხშაბათი

ხუთშაბათი

პარასკევი

შაბათი

კვირა

მ. მამარდაშვილის სახელობის სამოქალაქო განათლების სამკითხველო დარბაზი

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

პერიოდულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი 9:30-20:00 9:30-20:00 9:30-20:00 9:30-20:00 9:30-20:00 9:30-20:00 9:30-20:00

საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების სამკითხველო დარბაზი

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

ქართველოლოგიის სამკითხველო დარბაზი

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

ქშწგ საზოგადოების სამკითხველო დარბაზი

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

იშვიათ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

-

-

კარტოგრაფიულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

-

-

სანოტო და აუდიოვიზუალური გამოცემების სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

 - 

 - 

ელექტრონული რესურსების "ლიბერთი" დარბაზი

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

ანგლო-ამერიკული ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

 - 

-

ვ. ჰუმბოლდტის გერმანულენოვანი ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-20:00

9:30-20:00

ორიენტალისტიკის სამკითხველო დარბაზი

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

9:30-20:00

 

-

ქართული ემიგრაციის დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

-

-

ს.პაოლინის სახელობის იტალიური ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

-

-

ჰ.ჰრინევსკის სახ. ხელოვნების და პოლონური ლიტ. სამკითხველო დარბაზი

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

9:30-18:00

 - 

 - 

ღვინისა და ვაზის ბიბლიოთეკა 9:30-18:00   9:30:18:00  9:30-18:00  9:30-18:00  9:30-18:00  -  -
კარტოგრაფიულ გამოცემათა სამკითხველო დარბაზი