ვაკანსია 2020

ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვაკანსია არ არის.