მდებარეობა: II კორპ., II სართული
ტელ.:  2 97 16 43
სამუშ. საათები: მუშაობს განსაკუთრებულ რეჟიმში 10:00 - 19:00, ყოველდღე
მომსახურება: - ბიბლიოთეკის ქართული და უცხოენოენოვანი წიგნადი ფონდი
- ელექტრონული კატალოგი
- სახელდახელო საცნობარო და სპეციალიზებული ფონდი
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი
შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით