განლაგება: III კორპ. III სართული
ადგილები: 40 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები: მუშაობს განსაკუთრებულ რეჟიმში 10:00 - 19:00, ყოველდღე
მომსახურება: - საქართველოს შესახებ წიგნების და პერიოდულ გამოც. სპეციალიზებული ფონდი
- სახელდახელო საცნობო-ბიბლიოგრაფიული ფონდი
- XIX ს. პრესის სახელდახელო ფონდი
- ქართველოლოგიური ლიტერატურის კარტოთეკები და კატალოგები
- ელექტრონული კატალოგი
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი
შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით