განლაგება: II კორპ. III სართული
ადგილები: 4 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები:  დროებით არ მუშაობს (9:30 - 18:00, შაბათ-კვირის გარდა)
მომსახურება:

- ქართული ემიგრაციის ფონდი
- ელექტრონული მონაცემთა ბაზები

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული 
ფონდებით