განლაგება: II კორპ. III სართული
ადგილები: 4 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები: 9:30 - 18:00, შაბათ-კვირის გარდა
მომსახურება:

- ქართული ემიგრაციის ფონდი
- ელექტრონული მონაცემთა ბაზები

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული 
ფონდებით