განლაგება: III კორპ. I სართული
ადგილები: 38 პერსონალური კომპიუტერი
სამუშ. საათები: დროებით არ მუშაობს (9:30 - 20:00, ყოველდღე)
მომსახურება:

- თავისუფალი დაშვება ინტერნეტზე
- "იოტა რიდერის" ელექტრონული წიგნები 
- სახელდახელო წიგნადი ფონდი
- ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა
- ელექტრონული მონაცემთა ბაზები
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული 
ფონდებით