მდებარეობა:  III კორპ. I სართული
ადგილები: 2 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები: დროებით არ მუშაობს (9:30 - 18:00, შაბათ-კვირის გარდა )
მომსახურება: - სანოტო გამოცემები
- მუსიკალური ჩანაწერები და ფირფიტები
- უსინათლოთათვის მოსასმენი აპარატურა და სპეციალური ფონდი
- საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული ფონდი
- ელექტრონული და ბარათული კატალოგები
შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით