ანლაგება: III კორპ. II სართული
ადგილები:  
სამუშ. საათები: მუშაობს განსაკუთრებულ რეჟიმში 10:00 - 19:00, ყოველდღე
მომსახურება:

- პერიოდული გამოცემების ფონდი
- ელექტრონული კატალოგი
- სახელდახელო საცნობარო ფონდი
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი
- DJP - პერიოდული გამოცემები

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული წიგნადი ფონდით