ელექტრონული ჟურნალები და სრულტექსტოვანი მონაცემთა ბაზები ეროვნული ბიბლიოთეკის ლოკალურ ქსელში

  • EBSCO-ს ციფრული ბიბლიოთეკა -  ეროვნული ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია პოლიტიკური მეცნიერებების სრული ბაზა და აკადემიური წიგნების სრული ელექტრონული ბაზა ერთი წლის ვადით (29.03.2020-29.03.2021),
  • eLibrary - მსოფლიო ბანკის 2003 წელს შექმნილი ელექტრონული ბიბლიოთეკა მოიცავს ამ ორგანიზაციის მიერ 2000 წლიდან გამოცემულ ყველა დოკუმენტს - წიგნებს, ჟურნალებს და კვლევით ნაშრომებს. შეგიძლიათ გაეცნოთ მასალებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, განათლება, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, მრეწველობა,
  • დიდი ინგლისურ-ქართულ ონლაინ-ლექსიკონი  - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრის ონლაინ ლექსიკონი, რომელიც  მოიცავს "დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის" 13 ტომს. ლექსიკონის სრული ვერსიით სარგებლობა  შეგიძლიათ ბიბლიოთეკის შენობაში.
  • საქართველოში გამომავალი პერიოდული გამოცემები ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლიოთეკა "ივერიელიდან" . ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიბლიოთეკის ლოკალურ ქსელში.

შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული რესურსები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ბიბლიოთეკის შენობაში, ელექტრონული რესურსებით მომსახურების განყოფილებასა (III კორპ. I სართული) და ინგლისურენოვანი ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზში (III კორპ. II სართული).

იხილეთ ასევე
ინტერნეტი და ინტრანეტი