მდებარეობა: III კორპ. 0 სართული
ადგილები: 6 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები: დროებით არ მუშაობს (9:30 - 20:00, შაბათ-კვირის გარდა)
მომსახურება: - გამოცემები კინოს შესახებ: ლიტერატურა, აფიშები, ბუკლეტები, ფლაერები 
  და სხვა
- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი
შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით