განლაგება: II კორპ. II სართული
ადგილები: 2 სამკითხველო ადგილი
სამუშ. საათები: დროებით არ მუშაობს (9:30 - 18:00, შაბათ-კვირის გარდა)
მომსახურება:

- ძველი და თანამედროვე  ლიტერატურა ფოლკლორზე
- სანოტო გამოცემები, ხმოვანი ფოლკლორული ჩანაწერები, ფოტოდოკუმენტები.  

- Wi-Fi - უკაბელო ინტერნეტი

შეზღუდვები: არ ემსახურება მკითხველს სხვა განყოფილებათა სპეციალიზებული ფონდებით