ენციკლოპედია, ლექსიკონები და ცნობარები

  • ბიბლიოვიკი - ეროვნული ბიბლიოთეკის ვიკი-ენციკლოპედია გთავაზობთ გამოქვეყნებულ, ენციკლოპედიური ხასიათის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიებს.
  • ელექტრონული ლექსიკონი - წარმოდგენილია რამდენიმე სხვადასხვა ლექსიკონით: ფსევდონიმების ლექსიკონი, უცხო სიტყვათა განმარტებითი, ადამიანის უფლებათა, სამოქალაქო განათლების, ინგლისურ-ქართული, საკანონმდებლო ტერმინთა, საბიბლიოთეკო ტერმინთა, ხელოვნების, ქართულ სინონიმთა და სხვა ლექსიკონებით.
  • ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკონები - მოიცავს ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ ლექსიკონებს.
  • სასკოლო ლექსიკონი - წარმოდგენილია სასკოლო პროგრამაში გამოყენებული ლიტერატურის ლექსიკონებით.
  • სასკოლო ლიტერატურა - აერთიანებს სასკოლო სახელმძღვანელოებში შესულ ნაწარმოებებს, აგრეთვე იმ ნაწარმოებებს და ლექსიკონებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდებიან სასკოლო განათლებას.
  • საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბიბლიოგრაფიული ლექსიკონი - წარმოადგენს თქვენთვის სასურველი ისტორიული ძეგლის ბეჭდურ გამოცემებში მარტივად მოძიების საშუალებას.
  • ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ფოტომასალის აღწერილობა - წარმოადგენს იმ პიროვნებების, არქიტექტურული ძეგლების, ეთნოგრაფიული ნიმუშების, ხელნაწერების, ხედების, რუკების ფოტოების აღწერილობათა მონაცემთა ბაზას.

იხილეთ ასევე

  • დიდი ინგლისურ-ქართულ ონლაინ-ლექსიკონი  - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრის ონლაინ ლექსიკონი, რომელიც  მოიცავს "დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის" 13 ტომს. ლექსიკონის სრული ვერსიით სარგებლობა  შეგიძლიათ ბიბლიოთეკის შენობიდან.