საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა არის საქართველოს ძირითადი სამეცნიერო და დეპოზიტარული ბიბლიოთეკა, რომელშიც დაცულია საქართველოს ბეჭდვითი გამოცემები, სხვა სახელმწიფოების სამეცნიერო და უნივერსალური ხასიათის უმნიშვნელოვანესი ბეჭდვითი გამოცემები და სხვა დოკუმენტები. 

წიგნად ფონდში გაერთიანებულია საქართველოს არაერთი უძველესი კერძო თუ სახელმწიფო ბიბლიოთეკების კოლექცია.

ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული სხვადასხვა ფორმატის გამოცემების გარკვეული ნაწილი გაციფრებული და ხელმისაწვდომია ეროვნული ბიბლიოთეკის  ვებ საიტის საშუალებით. იხ.  ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული კოლექციები.

ამჟამად ბიბლიოთეკაში დაცულია 4 700 000-ზე მეტი შენახვის ერთეული:

წიგნი: 3.780.000 ერთეულზე მეტი
ავტორეფერატი: 219 100 ერთეულზე მეტი
დისერტაცია: 36 400 ერთეულზე მეტი
ჟურნალების წლიური კომპლექტი :  236.900-ზე მეტი 
გაზეთების წლიური კომპლექტი:  60.900- ზე მეტი
ნოტი:  99.200 ერთეულზე მეტი
კარტოგრაფიული გამოცემა: 15 600 ერთეულზე მეტი
ფურცლოვანი გამოცემა: 197 600 ერთეულზე მეტი
გრამფირფიტა:  24.700 ერთეულზე მეტი
ოპტიკური დისკი:  7.600 ერთეულზე მეტი
ვიდეო და ფონო, ფოტოდოკუმენტი, მიკროფილმი - 11 800 ერთეულზე მეტი.

ბიბლიოთეკაში არის ძირითადი წიგნსაცავის ფონდი, რომელიც შედგება არაერთი  სპეციალიზებული ფონდისაგან.

ძირითად წიგნსაცავის ფონდში შედის:

 • ქართული (საქართველოში დაბეჭდილი) წიგნის, პერიოდული და ფურცლოვანი გამოცემების კოლექცია
 • ქართული ემიგრაციის ფონდი (ემიგრაციის მუზეუმი)
 • ევროპულ ენებზე ნაბეჭდი უცხოური წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა საარქივო კოლექცია
 • საქართველოში დაბეჭდილი დისერტაციების და ავტორეფერატის კოლექცია
 • რუსულენოვანი წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • აზერბაიჯანული წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • სომხური წიგნის და პერიოდულ გამოცემათა კოლექცია
 • გრაფიკულ წიგნად გამოცემათა კოლექცია

სპეციალიზებულ ფონდში შედის:

 • ქართული ნაბეჭდი ერთეულის საარქივო ფონდი (ეროვნული ბიბლიოგრაფიის ფონდი)
 • ქართველოლოგიის ფონდი
 • მუსიკალურ, აუდიო-ვიზუალურ გამოცემათა ფონდი
 • კარტოგრაფიულ გამოცემათა ფონდი
 • საბავშვო გრაფიკული გამოცემების ფონდი
 • იშვიათ გამოცემათა განყოფილების ფონდი (წიგნის მუზეუმი)
 • სამეცნიერო-მეთოდური განყოფილების ფონდი
 • საცნობო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილების ფონდი
 • მიკროფიშებისა და მიკროფილმების ფონდი
 • გაცვლითი და სარეზერვო ფონდი
 • სახელდახელო ფონდები:
  • სამეცნიერო დარბაზის სახელდახელო ფონდი 
  • საერთო დარბაზის სახელდახელო ფონდი 
  • სამოქალაქო განათლების დარბაზის სახელდახელო ფონდი
  • პერიოდიკის დარბაზის სახელდახელო ფონდი
  • ღვინის დარბაზის სახელდახელო ფონდი

იხილეთ ასევე

წიგნის მუზეუმი

ქართული ემიგრაციის მუზეუმი
ეროვნული ბიბლიოგრაფიის სტატისტიკა