სარჩევი

პოლიტოლოგია

ვ. გურგენიძე.  სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება და პოლიტიკური სისტემა

ვ. გურგენიძე.  საზოგადოების პოლიტიკური სისტემის თეორიის მეთოდოლოგიური და გამოყენებითი ასპექტები

ა. სალმანოვა.  დაღესტნის სახელმწიფოებრივი განვითარების თავისებურებანი თანამედროვე ეტაპზე

ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოგრაფია

ვ. ასლანიშვილი.  არაგვის აუზის მოსახლეობა უძველესი დროიდან დღემდე

ი. ბელთაძე.  უცხოელი ვაჭრების ბოიკოტი (XV-XVI ს.ს.)

გ. ვაჭრიძე.  ილია ჭავჭავაძე საქართველოში რუსეთის ეკონომიკური პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხის შესახებ

გ. მაჭარაშვილი.  პაპისტური მსოფლიო კრებების უარყოფა ქართველთაგან და ეკლესიური ერთობის დარღვევა რომთან (XI-XIII საუკუნეთა ქართული სამართლებრივი ძეგლების მიხედვით)

დ. სართანია.  ეტიკეტი და ეთნიკური ფასეულობა

თ. გასვიანი.  ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება საქართველოსადმი XXს-ის დასაწყისსა და 1990-92 წლებში

ს. მარუაშვილი.  ერთიანი საქართველოს მეფეების შვიდი ტიტული

კულტურა

მ. მშვილდაძე.  ზოგიერთი საკითხი სერაპისის კულტის გავრცელების შესახებ რომის იმპერიაში

ნ. ჩიქოვანი.  დასავლურ და არადასავლურ ცივილიზაციათა ურთიერთობის საკითხისათვის (XX-XXI საუკუნეთა მიჯნა)

ენათმენციერება

ი. ეფენდიევი.  ირანულ ნასესხობათა გათავისების ზოგიერთი ასპექტი დაღესტნურ ენებში

ხ. ღლონტი.  -ენ/-ნენ დაბოლოებისათვის XX საუკუნის დასაწყისის გრამატიკებში

ი. ეფენდიევი.  ირანიზმების კლასიფიკაცია ლაკურში

ლიტერატურა

ს. ბახიშოვა.  ფ. კაფკას რომანის პრობლემატიკა

მ. თოფურია.  კონსტანტინე გამსახურდიას პუბლიცისტიკა და სეპარატიზმის საკითხი

პედაგოგიკა

ი. ახობაძე.  "მასობრივი მუსიკის" შინაარსის დაზუსტებისათვის

ბ. გომელაური.  პროგრამულ-საგანმანათლებლო სტანდარტი

ს. ნარჩემაშვილი.  პიროვენების პოლიტიკური კულტურა და მისი გამოვლენის თავისებურებები სტუდენტურ ასაკში

ქ. კახიანი.  რაოდენობაზე წარმოდგენების ფორმირება უფროს სკოლამდელ ასაკში (5-6 წელი)

მ. დარაშვილი.  სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან სივრცითი ორიენტაციის ფორმირება მოძრავი თამაშებით

ქ. ძოწენიძე.  პედაგოგიკისა და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის ურთიერთობის საკითხები (შიო ჩიტაძის პედაგოგიური შეხედულებების მიხედვით)

მ. ჩუხუა.  ჯონ ლოკის სასწავლო-აღმზრდელობითი სისტემის საფუძვლები

ლ. ციცაგი.  სიუჟეტურ-როლური თამაში სკოლამდელებთან, როგორც უფროსების საქმიანობის თანაზიარობის ფორმა

ნ. ჯაშიაშვილი.  ფორმალურ-ლოგიკური აზროვნების დონე საშუალო სკოლაში (V-IX კლასები)

ლ. კურტანიძე.  პეტრე ხარისჭირაშვილი და "სიბრძნე კაცობრივი"

ნ. ყრუაშვილი.  ივანე გვარამაძის შეხედულებანი ქართული ენის როგორც აღზრდა-განათლების საფუძვლის შესახებ

მ. მიქელაძე.  ქართულ საშუალო სკოლაში გერმანიის ისტორიის სწავლების გაუმჯობესების შესაძლებლობები

ე. გელაშვილი.  ინგლისური პროფესიული წერითი მეტყველების სწავლება

ნ. ფოცხვერაშვილი.  სპეციალური ტექსტის ლინგვისტური თავისებურებების გათვალისწინება უცხო ენის სწავლებისას

ლ. თოდუა.  უცხო ენის სიტყვა წარმოების სწავლების ფსიქოლოგიური საფუძვლებისათვის

ქ. გალობერი.  ფრანგული ფრაზეოლოგიზმების შერჩევის პრინციპები და კრიტერიუმები უმაღლესი სასწავლებლების არასპეციალურ ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე

ნ. დოღონაძე, თ. ჯოჯუა.  არტიკლის სწავლება სპეციალურ უმაღლეს სასწავლებლებსა და ფაკულტეტებზე

ც. მიშელაძე.  მეთოდური რეკომენდაცია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში განშტოებული სტრუქტურის სწავლების შესახებ

მ. თხელიძე.  მეთოდური ხერხები ინფორმატიკის სასკოლო კურსის სწავლებაში

ნ. ნახუცრიშვილი.  ამოცანები "ჭარბი" ან "არასრული" მონაცემებით მათემატიკის სასკოლო კურსში

ქ. ჯიბლაძე.  "ნახშირწყლების მეტაბოლიზმის" საბაზისო ცოდნის მნიშვნელობა, აღქმისა და განმტკიცების პედაგოგიური საფუძვლები

ზ. მიმინოშვილი.  ასაკობრივი საფეხურები რელიგიური განათლებისათვის

ფსიქოლოგია

მ. ბალიაშვილი.  მე-ს ობიექტივაციის როლი კომპრომისულ ქცევაში

დ. კახიანი.  დეზადაპტაციური ქცევის მქონე ბავშვის გამოვლენის მეთოდები

დ. კახიანი.  დეზაპტაციური ქცევის, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის სინდრომის მქონე ბავშვების დამოკიდებულების კვლევა

მედიცინა

ა. ატაევი, მ. განიევი.  ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობების ჩირქოვანი და ინფექციური გართულების მკურნალობა

ა. ატაევი, პ. ტოლსტიხი, ა. მიასნიკოვი, გ. ჩალი, მ. განიევი.  ჩირქოვანი ჭრილობის მკურნალობა ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით

ზ. ნურმაგომაევა, მ. ნურმაგომაევი, ზ. მაჰომედოვა.  ადრენოსტიმულატორების ეფექტურობა ბრონქიალური ასტმის მკურნალობისას (მარკერის განსაზღვრა)

ზ. ალიხანოვა.  ტოტალური ოვარექტომიისშემდგომი სინდრომის მკურნალობის ახალი მეთოდი

მ. შაქარაშვილი, ა. ჭანიშვილი.  Helicobacter pylori თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების დროს

მ. შაქარაშვილი, თ. მონცელიძე, მ. დოლიძე.  ჰიპერბარული ოქსიგენაცია თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების და თანმხლები პარადონტიტისა და პარადონტოზის მკურნალობის კომპლექსში

ქრონიკა

ი. ჩანტლაძე.  ქართული ენათმეცნიერება პარიზულ "ივერიაში"