სარჩევი

პოლიტოლოგია

თ. სიმაშვილი.  "ალ-ქაიდას" შექმნა და განვითარების ეტაპები

მ. თვალიაშვილი, თ. სიმაშვილი.  გლობალიზაცია და პოლიტიკურ ძალთა ახალი გადანაწილება

ე. ელიზბარაშვილი.  ქართული საზოგადოების გარდამავალი ეტაპი ეროვნული იდეისა და გლობალიზაციის კონტექსტში

ნ. ედილაშვილი.  ისლამური ექსტრემიზმი: ემუქრება თუ არა საფრთხე სახელმწიფოს უსაფრთხოებას

ა. აბზიანიძე.  სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობების პოლიტიკურ-სამართლებრივი საკითხები

ა. ელიაშვილი.  დემოკრატიის დაცვა მასებისაგან

თ. მესხიშვილი.  სულიერი კულტურის კრიზისი გლობალიზაციის პირობებში

ფ. დიდებაშვილი.  გლობალიზაცია და საზოგადოებრივი პროგრესი

სოციოლოგია

მ. გაგოშიძე.  ადამიანი გლობალიზაციის ეპოქაში

ზ. ტაბლიაშვილი.  გლობალიზაცია და ღირებულებათა კრიზისი

ზ. ტაბლიაშვილი.  პიროვნებისა და საზოგადოების ურთიერთობა ტრანსფორმირების პროცესში

ი. ჩხიკვაძე.  სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია

დ. ოსეფაშვილი.  ჟურნალი მასმედიის სისტემაში

ფსიქოლოგია

ნ. რატიანი, ე. ზამთარაძე.  პროფესიული სტრესი

ბ. სვანიძე.  ახალი ხელოვნების დეჰუმანიზაციის მიზეზების მოკლე მიმოხილვა

ლ. იოსელიანი.  რეპერტუალური პიროვნული მეთოდების თეორიული წყარო და დანიშნულება

მ. ციბალაშვილი.  კონტექსტისა და ჟღერადობის გავლენა უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის წვდომისას

ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოგრაფია

ქ. ჩალათაშვილი.  ქართველთა საზოგადოებრივი გაერთიანებები მოსკოვში მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21-ე საუკუნის დასაწყისში

კ. ფიფია.  აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში სარმატთა ლაშქრობის ისტორიისათვის

ვ. ვაწაძე.  ქალღვთაება აინინას და დანანას საკითხისათვის

ს. ლობჟანიძე.  აღზრდის ეთიკური პრინციპები ადრეულ (ხალიფთა პერიოდის) ისლამში

ს. დევიძე.  სუფიზმი როგორც ისლამური ინკვიზიციის ობიექტი

ლიტერატურა

ლ. ფირცხალავა.  პაროდირება - ადამიანური ტრაგიზმის არსის გამოხატვის საშუალება

მ. ჩომახიძე.  სიკეთისა და სიყვარულის ძიება აირის მერდოკის რომანში "ზღვა, ზღვა"

ს. ზურაბიანი.  არსებობს თუ არა ორი სიმართლე?

ნ. ბოლქვაძე.  დროის კატეგორიისათვის ფრანსუა მორიაკის რომანებში

ნ. ცქვიტინიძე.  ზნეობრიობის იდეალების საკითხისთვის ქართულ საბავშვო და საყმაწვილო კინემატოგრაფში

თ. შურღაია.  სახარების ერთი ძველი ქართული ხელნაწერის შედგენილობის საკითხისათვის

ლ. ყაულაშვილი.  ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება და პედაგოგიური წიგნის გამოცემის საქმე

ლ. მირცხულავა.  პოსტმოდერნისტული ტენდენციები ოთარ ჭილაძის რომანში "აველუმი"

რ. აბულაძე.  ზოგი რამ "დროების" ფელეტონზე

გ. დუდაური.  მოხევეების რელიგიური სამყარო

თ. მდივანი.  ბიბლიური მეტაფორა და მისი გამოხატვის ფორმები

მ. ნათაძე, თ. მებუკე.  შუასაუკუნეების "რომანის ტრისტანისა და იზოლდას შესახებ" სტრუქტურულ-სემანტიკური აგებულება

დ. ბეთხოშვილი.  "ვეფხისტყაოსნის" დაწერის თარიღი

ლ. ჭავჭავაძე.  ალექსანდრე ყაზბეგის უცნობი პუბლიცისტური წერილები

ი. იაკობაშვილი.  XIX საუკუნის 90-იანი წლების პუბლიცისტიკა და ქართული ხალხური პოეტური შემოქმედება ("კვალი")

რ. ელიზბარაშვილი.  ბიბლიის კონკორდანტული თარგმნის საკითხისათვის

თ. მოსიაშვილი.  პოლიტიკური საკითხები იუსუფ იდრისის ნოველებში

ნ. მრევლიშვილი.  უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში

ნ. მრევლიშვილი.  სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში

ლ. მელაძე.  საბავშვო ლიტერატურის ტრადიციები ძველ ქართულ მწერლობაში

კულტურა

ქ. შავგულიძე, ა. ლომთაძე.  ანტიკური თემატიკა ქართულ სცენოგრაფიაში

ა. სამსონაძე.  ტერმინ "ქორეოლოგიის" დეფინიციისათვის

ა. მურაჩაშვილი.  ქართული კინოს პირველი უნიკალური ძეგლი

მ. ტაბლიაშვილი.  პოლიფონიის შესახებ ახალგაზრდა ქართველ ომპოზიტორთა კამერულ-ინსტრუმენტულ ანსამბლებში

მ. ტაბლიაშვილი.  ქართული კამერულ-ინსტრუმენტული ანსამბლების პოლიფონიის ეროვნული თავისებურებების შესახებ

ქ. ღონღაძე.  ვიეტნამის ომის თემა 70-იანი წლების ამერიკულ კინოში

ქ. გოგოლაძე.  მუსიკის ძირითადი კანონზომიერებების გრაფიკაში ასახვა

ს. თავაძე.  მიხეილ კობახიძის კინემატოგრაფის პოეტიკა

რ. მაისურაძე, ო. შუდრა.  სამეწარმეო კულტუროლოგიის საკითხისთვის

თ. თურმანიძე.  ალმოდოვარი და მისი ქალები

ლ. ოსეფაშვილი.  თორმეტი წლის იესოს ქადაგების გამოსახულება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის მოხატულობიდან

ო. თაბუკაშვილი.  გრეტა გარბო - მითი თუ რეალობა?

ნ. გერმესაშვილი.  ელდარ შენგელაიას კომედიები

ე. ჭელიძე.  თბილისი და ფიროსმანი ნ. იგანატოვის მხატვრობაში

დ. შუღლიაშვილი.  რვახმის სისტემის სტრუქტურული თავისებურებები ქართულ გალობაში

ენათმეცნიერება

მ. მჭედლიშვილი.  იმპლიკატორთა ტიპები და მათი დანიშნულება მხატვრულ ტექსტში

ქ. ილურიძე.  პირის ნაცვალსახელთა ბრუნების საკითხები XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის გრამატიკებში

თ. კიღურაძე.  პერფექტის განვითაერების წყაროები და საფეხურები

მ. ერქომაიშვილი.  ხიპიშის წარმომავლობისათვის

მ. ერქომაიშვილი.  ერთი ქართული ჟარგონის წარმომავლობის შესახებ

ბიოლოგია

ზ. ლათიბაშვილი.  მაღალი ბიოლოგიური აქტივობის მქონე პროდუქტის გავლენა თეთრი ვირთაგვების სისხლის შრატსა და ჩონჩხის კუნთებში ბიოქიმიურ მაჩვენებლებზე ხუთკვირიანი ცურვიდან აღდგენის სხვადასხვა პერიოდში

მედიცინა

ნ. ჩიტორელიძე, ნ. ყიფშიძე, ნ. კაკაურიძე.  ჰიპერტრიგლიცერიდემიის კავშირი ათეროსკლეროზის ზოგიერთ რისკის ფაქტორთან გიდ დროს

ინფორმატიკა

მ. ჩხენკელი.  "კომპიუტერული გრაფიკის" საფუძველთა ზოგადმეთოდოლოგიური საკითხები